Przemysłowe magazyny energii marki ATESS z certyfikatami NC RfG

Przemysłowe magazyny energii marki ATESS z certyfikatami NC RfG
Fot. MP Solar Group - generalny dystrybutor marki ATESS

Falowniki hybrydowe HPS 30kW-150kW oraz dwukierunkowe falowniki akumulatorowe ATESS PCS 50kW-630kW z certyfikatem NC RfG.

Produkty ATESS przeznaczone dla dużych magazynów energii są idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy:

 1. Operator (np. Tauron lub Energa) odrzucił wniosek o warunki przyłączeniowe dla sieciowej farmy fotowoltaicznej.
 2. Wymagane są duże magazyny energii działające jako UPS.
 3. Zakłady produkcyjne posiadają ograniczone możliwości poboru energii.
 4. Bierzemy udział w aukcjach OZE z instalacjami hybrydowymi.
 5. Modernizowane są lokalne sieci przesyłowe i zamierzamy stosować systemy magazynowania energii jako alternatywne rozwiązania.

Oferowane przez ATESS magazyny energii mają na celu zwiększenie stabilności pracy sieci elektroenergetycznej i tym samym poprawienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, maksymalizację niezależności energetycznej przedsiębiorstw oraz zachowanie ciągłości produkcji w zakładach przemysłowych w warunkach niestabilności energetycznej sieci.

Przykład zastosowania systemu magazynowania energii ATESS

 

Fot. MP Solar Group – generalny dystrybutor marki ATESS

A) Gdy energia produkowana ze słońca nie jest wystarczająca, wtedy instalacja fotowoltaiczna zasilana jest dodatkowo poprzez akumulator. Natomiast, gdy energia ze słońca jest produkowana w nadmiarze, to w tym samym czasie zasilane są odbiorniki oraz ładowane są akumulatory.

B) W przypadku, gdy bateria jest rozładowana i energia słoneczna jest niewystarczająca, należy włączyć awaryjne źródło zasilania, aby podtrzymać pracę odbiorników.

Schemat przykładowego podłączenia systemu magazynowania energii powyżej 500 kW

 

Fot. MP Solar Group – generalny dystrybutor marki ATESS

Dostępne tryby pracy sieciowej (on-grid)

I. Obciążenie w pierwszej kolejności (funkcja braku eksportu jest opcjonalna)

 1. Kiedy moc PV jest większa niż zapotrzebowanie obciążenia, moc PV w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana do zasilenia obciążenia, nadwyżka będzie ładować akumulator.
 2. Kiedy moc PV jest niższa niż zapotrzebowanie obciążenia, akumulator będzie rozładowywał się automatycznie w celu zrównoważenia niedoboru. Jeżeli napięcie akumulatora osiągnie poziom napięcia alarmowego, akumulator przestanie się rozładowywać a obciążenie będzie zasilane z PV i z sieci. W celu zabezpieczenia akumulatora sieć energetyczna będzie ładować akumulator mała ilością energii.

II. Akumulator w pierwszej kolejności (funkcja braku eksportu jest opcjonalna)

 1. Kiedy moc PV jest większa niż maksymalna moc ładowania akumulatora, PV będzie wykorzystywana do ładowania akumulatora, nadwyżka mocy PV zostanie użyta do zasilania obciążenia.
 2. Kiedy moc PV jest mniejsza niż moc ładowania, akumulator będzie jednocześnie ładowany przez PV i sieć do maksymalnej mocy ładowania. Obciążone będzie zasilone z sieci.
 3. Aby zachować aktywność chemiczną akumulatora, wejdzie on w tryb rozładowania po tygodniu ładowania z ograniczonym prądem. Moc rozładowania będzie wyliczona zgodnie ze specyfikacją akumulatora.

III. Tryb ekonomiczny – priorytetowy (funkcja braku eksportu jest opcjonalna)

 1. Praca w niskiej taryfie – tryb pracy jest taki sam jak tryb – akumulator w pierwszej kolejności.
 2. Praca w normalnej taryfie:
  a) Akumulator nie może być rozładowywany ani ładowany przez sieć.
  b) Moc PV w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana do zasilenia obciążenia, nadwyżka PV będzie ładować akumulator.
  c) Moc PV jest niższa niż zapotrzebowanie obciążenia, PV i sieć będą wykorzystane do zasilenia obciążenia, PV nie będzie ładować baterii.
 3. Praca w wysokiej taryfie:
  a) Sieć nie będzie ładować akumulatora.
  b) Moc PV jest większa niż zapotrzebowanie obciążenia, moc PV w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana do zasilenia obciążenia, pozostała moc do ładowania akumulatora.
  c) Kiedy moc PV jest niższa niż zapotrzebowanie obciążenia mamy dwa warunki:
  • Gdy napięcie akumulatora jest normalne, PV i akumulator będą zasilać obciążenie w tym samym czasie.
  • Jeżeli napięcie akumulatora osiągnie napięcie graniczne, rozładowywanie zostanie wstrzymane. Obciążenie będzie zasilane z sieci i PV, nie będą ładować akumulatora w tym czasie.

IV. Wyrównywanie zapotrzebowania szczytowego (funkcja braku eksportu jest opcjonalna)

 1. Kiedy moc PV jest większa od obciążenia i mocy ładowania, żaden prąd elektryczny nie będzie pobierany z sieci.
 2. Kiedy energia z PV jest mniejsza od obciążenia: energia pobierana z sieci nie może przekroczyć górnej ustawionego limitu.
  a) Pobiera energię z sieci aby zapewnić zasilanie obciążenia wraz z PV, pozostała energia PV ładuje akumulator.
  b) Akumulator automatycznie rozładowuje się kiedy PV i sieć są niewystarczające do zapewnienia zasilania obciążenia.

Dostępne tryby pracy wyspowej (off-grid)

I. Tryb pracy wyspowej

 1. Kiedy moc PV jest większa niż zapotrzebowanie obciążenia, PV jest wykorzystywana do zasilania obciążenia i ładowania baterii.
 2. Kiedy moc PV jest mniejsza niż zapotrzebowanie obciążenia, akumulator rozładuje się aż osiągnie granicznego napięcia wówczas mamy dwa scenariusze:
  a)W ustawieniach domyślnych, PBD (HPS) przestanie działać i cała moc PV będzie wykorzystana do ładowania akumulatora.
  b)W przypadku podłączonego generatora, PBD (HPS) uruchomi go wykorzystując wyjście przekaźnikowe, generator   będzie zasilać obciążenie i ładować akumulator.

II. Tryb generatora (sterowanie stykami bez potencjałowymi)

W trybie pracy wyspowej kiedy napięcie akumulatora rozładuje się do wartości granicznej napięcia, PCS (HPS) uruchomi generator wykorzystując wyjście przekaźnikowe i przejdzie w tryb pracy z generatorem. Jeżeli generator jest uruchomiony:

 1. Kiedy moc PV jest większa niż moc ładowania, moc PV zostanie wykorzystana jedynie do ładowania akumulatora, natomiast generator zasila obciążenie.
 2. Kiedy moc PV jest mniejsza niż moc ładowania, PV zasila priorytetowo akumulatory, generator zasila obciążenie i opcjonalnie ładuje akumulatory.
 3. Kiedy akumulator jest pełny, PCS (HPS) wysyła sygnał zatrzymania generatora i wróci do trybu pracy wyspowej.
 4. Kiedy nie ma sieci, generator może być bezpośrednio podłączony do zacisków sieci terminala PCS (HPS). Jeżeli sieć i generator występują w systemie konieczne jest stosowanie ATS (Automatyczny Przełącznik Sieci).

III. Tryb PV

 1. Gdy sieć jest niedostępna, włącz przycisk uruchomienia bez klikania na przycisk włączenia na ekranie LCD. Falownik PCS (HPS) uruchomi się w trybie pracy PV. PV będzie jedynie ładować akumulator ale nie będzie wspierać wyjść AC.
 2. Gdy sieć jest niedostępna, ręcznie uruchom falownik na ekranie LCD w trybie pracy PV. Następnie PCS (HPS) wejdzie w tryb pracy wyspowej.
 3. W trybie pracy wyspowej gdy akumulator rozładuje się do granicznego limitu napięcia, falownik PCS (HPS) zatrzyma konwersję DC/AC i automatycznie zmieni tryb pracy na PV. Kiedy akumulator zostanie naładowany do zadanej wartości napięcia, automatycznie zostanie przełączony w tryb pracy wyspowej.
 4. Kiedy zasilanie sieci powróci do normalnego stanu, falownik PCS 9HPS) automatycznie przełączy się w tryb pracy sieciowej.

Rozwiązania kontenerowe przemysłowych systemów magazynowania energii

 

Fot. MP Solar Group – generalny dystrybutor marki ATESS

Systemy służące do magazynowania energii mogą zostać zainstalowane w dowolnej lokalizacji wskazanej przez inwestora. W miejscu tym natomiast niezbędne są przyłącza energetyczne oraz telekomunikacyjne.

Firma Shenzhen Atess Power Technology Co.,Ltd posiada w swojej ofercie modułowe magazyny energii instalowane w kontenerach ISO 10-, 20- lub 40-stopowych. W kontenerach tych znajdują się akumulatory, skrzynki przyłączeniowe, 1000-woltowa (ATESS PBD250) lub 1500-woltowa (ATESS PBD350) ładowarka typu DC do DC, dwukierunkowe inwertery akumulatorowe o maksymalnej mocy 630 kW, transformatory oraz urządzenia do monitorowania pracy systemu magazynowania energii.

Kontenery marki ATESS wyposażone są ponadto w system sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych do wczesnej detekcji dymu, oświetlenie, wentylację i klimatyzację, a także system monitoringu zabezpieczający przed włamaniami i kradzieżami.

 

Fot. MP Solar Group – generalny dystrybutor marki ATESS

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas na stoisku w STREFIE OZE podczas 36. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2023, które odbędą się w dniach 12–14 września 2023 r.

Zaprezentujemy tam Państwu wspólnie z firmą NRG Project Sp. z o. o. (nrgproject.pl) rozwiązania w obszarze magazynów energii przeznaczonych dla przemysłu.

Zapraszamy do kontaktu

www.growatt.pl / info@growatt.pl

www.mpsolar.pl / info@mpsolar.pl

www.atess.com.pl / info@atess.com.pl

 

artykuł sponsorowany