Startuje nowy program dofinansowania modernizacji energetycznej domów

Startuje nowy program dofinansowania modernizacji energetycznej domów
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław Południe

Startuje program Słoneczne Dachy zakładający preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej budynków zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, w tym z wykorzystaniem fotowoltaiki, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Program będzie mieć charakter ogólnopolski. Na razie jednak będzie prowadzony pilotaż, który obejmie wyłącznie województwo wielkopolskie. Jakie będą zasady dofinansowania i jakie warunki muszą spełnić instalacje OZE?

Dofinansowanie na fotowotlaikę w programie Słoneczne Dachy będą przyznawać poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą współpracować z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pilotaż w Wielkopolsce, na który przeznaczono 100 mln zł, będzie prowadzić WFOŚiGW w Poznaniu. NFOŚiGW przekaże 80 mln zł, a 20 mln zł będą stanowiły środki własne poznańskiego WFOŚiGW. Nabór wniosków oficjalnie startuje 1 marca.

REKLAMA

Finansowanie będzie przyznawane przez WFOŚiGW w Poznaniu w formie pożyczki, które może pokryć 100 proc. kosztów kwalifikowanych i która może zostać przyznana na okres do 10 lat. Kosztem kwalifikowanym może być podatek VAT jeśli beneficjent nie ma możliwości do jego odliczenia.

Beneficjentowi wsparcia przysługuje możliwość częściowego umorzenia pożyczki – 10 proc. lub do 15 proc. pod warunkiem równoczesnej wymiany źródła ciepła i termomodernizacji. Łączna kwota umorzenia dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 800 tys. zł.

Dofinansowanie może objąć przedsięwzięcia związane z modernizacją energetyczną budynków, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku i które nie otrzymały dofinansowania z innych środków publicznych. Dofinansowaniu nie może podlegać rozbudowa istniejących instalacji.

Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski, podkreśla, że niższe koszty eksploatacji budynku przełożą się na niższe rachunki mieszkańców. 

 To wielka szansa dla wielkopolskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które dzięki tej inwestycji wyjdą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mamy na ten cel 100 mln zł i jako Wielkopolska szansę pilotażu, dlatego zwracam się do wszystkich podmiotów, które mogą być beneficjentami – skorzystajcie, to duże przedsięwzięcie i wielka korzyść dla mieszkańców – komentuje wojewoda wielkopolski.

Wymagania techniczne

Objęte finansowaniem w programie Słoneczne Dachy instalacje fotowoltaiczne muszą spełnić kilka warunków – w tym zgodność z normą PN-EN 61216 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych”, normą PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne” lub z „normami równoważnymi wydanymi przez właściwą jednostkę certyfikującą”. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Z kolei w przypadku falowników konieczny ma być certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438 „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do sieci”.

Zastosowane urządzenia nie powinny zostać wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Minimalny uzysk energii ma wynosić co najmniej 900 kWh z kW w skali roku.

Instalacja powinna ponadto uwzględniać badania statyki dachu w przypadku realizacji na dachach płaskich. Konieczne jest spełnienie warunków opisanych w art. 5 ust 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie nośności i stateczności konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania, co ma potwierdzać ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

REKLAMA

Ponadto instalacja powinna zawierać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu. W przypadku instalacji o mocy ponad 6,5 kW konieczne jest uzgodnienie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zakończenie budowy instalacji o mocy ponad 6,5 kW należy zgłosić do komendy powiatowej lub miejskiej straży pożarnej zgodnie z art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną powinna ponadto spełniać wymagania m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaw Prawo budowlane i Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W przypadku kolektorów słonecznych sfinansowanych w programie Słoneczne Dachy konieczny ma być certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem badań kolektorów wykonanym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806.

Kolektory powinny posiadać ponadto aktualny, europejski certyfikat Solar Keymark, który był warunkiem przyznania dofinansowania także we wcześniejszych programach realizowanych z udziałem NFOŚiGW.

Z kolei w przypadku pomp ciepła konieczne jest spełnienie wymogów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 811/2013 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/1369 ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego.

Pompy ciepła powinny ponadto spełniać w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Wyższa premia termomodernizacyjna

Inną możliwością obniżenia kosztów inwestycji w odnawialne źródła energii w blokach zarządzanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, która pojawiła się ostatnio, jest premia termomodernizacyjna.

Dzięki przyjętym niedawno zmianom w prawie, gdy inwestor prowadzący termomodernizację zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej – np. paneli fotowoltaicznych – wówczas premia zostanie zwiększona z 16 proc. do 21 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Więcej na ten temat w artykule: Wykorzystanie OZE zwiększy premię termomodernizacyjną. Sejm przyjął ustawę.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.