Dotacje na geotermię z Funduszy Norweskich

Dotacje na geotermię z Funduszy Norweskich
Geotermia Podhalańska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa kolejne nabory wniosków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w obszarze „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”.

Łączna suma środków przeznaczonych na dwa nabory to ponad 44 mln zł, w tym prawie 13 mln zł dla przedsiębiorstw i PGW Wody Polskie na projekty z zakresu małych elektrowni wodnych oraz ponad 31 mln zł dla przedsiębiorstw i jednostek samorządów terytorialnych na budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka).

W konkursie dotyczącym geotermii do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu budowy systemów do produkcji energii na bazie źródeł geotermii głębokiej, polegające na konstrukcji otworów zatłaczających/produkcyjnych na obszarach, na których potencjał geotermalny został potwierdzony poprzez realizację odwiertów próbnych w ramach zrealizowanych projektów badawczych; budowie lub rozbudowie ciepłowni/elektrowni geotermalnych; budowie infrastruktury ciepłowniczej (węzłów ciepłych, wymienników ciepła, połączeń sieciowych) służącej włączeniu ciepła geotermalnego do istniejących systemów ciepłowniczych; a także wprowadzeniu zmian technologicznych i infrastrukturalnych w istniejących systemach ciepłowniczych, mających na celu włączenie ciepła ze źródeł geotermalnych do ciepła systemowego.

REKLAMA

Dodatkowo zakres projektów może obejmować działania edukacyjno-szkoleniowe, które mogą być realizowane jako działania uzupełniające dla działań inwestycyjnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie zaliczek, refundacji i płatności końcowej w wysokości 10 proc. całkowitej kwoty dofinansowania projektu.

Wysokość pojedynczej zaliczki nie może przekroczyć 40 proc. całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę. Kolejne będą wypłacane pod warunkiem, że 70 proc. wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

REKLAMA

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 4,33 mln zł, a maksymalna 19,49 mln zł.

Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 30 października 2020 r. Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił w sumie pięć naborów w obszarze „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” w ramach aktualnej edycji Mechanizmu Finansowego EOG. 

Pozostałe konkursy dotyczą termomodernizacji budynków szkolnych, wysokosprawnej kogeneracji oraz miejskich systemów ciepłowniczych. Budżety wszystkich pięciu konkursów wynoszą w sumie 467 mln zł. 

Dodatkowo NFOŚiGW przekaże 500 mln zł na pożyczkowe współfinansowanie projektów w obszarze energii. Terminy poszczególnych naborów zostały wydłużone o dwa miesiące w związku z pandemią koronawirusa.

Więcej informacji o drugim ogłoszonym przez NFOŚiGW naborze wniosków  – o dofinansowanie na małe elektrownie wodne  – w artykule: Dotacje na małe elektrownie wodne do 2 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.