Eurostat: Niemcy emitują ponad dwa razy więcej CO2 niż Polska

Eurostat: Niemcy emitują ponad dwa razy więcej CO2 niż Polska
Amio Cajander

{więcej}Pomimo intensywnego rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, Niemcy są w Europie na pierwszym miejscu jeśli chodzi o emisję CO2 z paliw kopalnych. Jak podaje Europejski Urząd Statystyczny w swoim najnowszym raporcie, w 2013 roku niemiecka gospodarka wyemitowała 760 mln ton CO2.

Jak wynika z najnowszego raportu Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), pomimo, iż w 2013 toku na terenie Unii Europejskiej emisja CO2 spadła o 2,5% w stosunku do 2012 roku, to zarówno w Polsce jak i w Niemczech emisje te wzrosły. Przy czym wzrost emisji CO2 u naszych zachodnich sąsiadów spowodowany jest głównie odejściem od energetyki opartej na atomie.   

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2013 roku odnotowano spadki emisji CO2 z paliw kopalnych w 22 państwach członkowskich UE, natomiast w 6 krajach wpólnoty emisje CO2 wzrosły względem 2012 roku.

REKLAMA

Największy wzrost emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych w roku 2013 względem 2012 odnotowano w Danii – 6,8%. W Polsce wzrost ten wyniósł 0,3%. Pozostałe kraje, w których odnotowano wzrost emisji to Estonia – 4,4%, Portugalia – 3,6%, Niemcy – 2%, oraz  Francja – 0,6%

REKLAMA

Największe spadki emisji CO2 odnotowały: Cypr – 14,7%, Rumunia – 14,6%, Hiszpania – 12,6%, Słowenia – 12%, Bułgaria i Grecja po 10,2%.

W raporcie Eurostat wyszczególnił także kraje z największym poziomem emisji CO2 ogólnie:

1.    Niemcy – 760 mln ton,
2.    Wielka Brytania – 455 mln ton,
3.    Francja – 346 mln ton,
4.    Włochy – 342 mln ton,
5.    Polska – 290 mln ton,
6.    Hiszpania – 224 mln ton,
7.    Holandia – 162 mln ton.

Jak podaje Eurostat, z tych siedmiu państw pochodziło w sumie 77% wszystkich emisji CO2 wygenerowanych w Unii Europejskiej w 2013 r.

gramwzielone.pl