Sunny Horizon: energetyka prosumencka w Sejmie

Sunny Horizon: energetyka prosumencka w Sejmie
Radio Nederland Wereldomroep flickr cc-by-2.0

{więcej}Dzisiaj o godz. 10:30 z mojej inicjatywy odbyła się w Sejmie konferencja prasowa pt. „Energetyka prosumencka” – pisze Sunny Horizon.

Organizatorem konferencji byli Andrzej Rozenek oraz Jacek Najder z Twojego Ruchu.
Gościem – prosumentem był Marcin Mizgalski, właściciel domowej instalacji fotowoltaicznej, na temat której pisał już portal Gramwzielone.pl. 

Czytaj: „Mały trójpak zabija domową fotowoltaikę. Nie ma zgody na nierówne traktowanie prosumenta”

REKLAMA


Poseł Andrzej Rozenek, Marcin Mizgalski, poseł Jacek Najder. Źródło: Sunny Horizon

Tematem konferencji były przede wszystkim bariery, z jakimi obecnie spotyka się prosument w Polsce oraz perspektywy rozwoju polskiego rynku prosumenckiego. 

REKLAMA

Poseł Rozenek i poseł Najder opisali problemy rozwoju źródeł energii odnawialnych w Polsce, a w szczególności brak ustawy OZE, politykę rządu w tym zakresie, a właściwie jej brak. Ponadto poruszono problemy braku definicji prosumenta, program Prosument – NFOŚiGW, oraz inicjatywę BOŚ Bank-u ” Samospłacający się dom”.

Zapraszam do obejrzenia konferencji, która była transmitowana online

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=DF19C84E88EB200EC1257CD100353B1A#

Udało mi się też przeprowadzić wywiad z posłem Januszem Palikotem, który jutro opublikuje portal Gramwzielone.pl.


Janusz Palikot, Twój Ruch. Źrodło: Sunny Horiozn

Sunny Horizon, prosument.polska@o2.pl