WHO: z powodu zanieczyszczenia powietrza w 2012 r. zmarło 3,7 mln ludzi

WHO: z powodu zanieczyszczenia powietrza w 2012 r. zmarło 3,7 mln ludzi
Kenneth Hynek, flickr cc-by-2.0

{więcej}Jak wynika z raportu opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dotyczącego jakości powietrza w miastach, prawie połowa z przebadanych miast nie spełnia norm dopuszczanych przez Organizację.
 
WHO przebadało jakość powietrza w 1600 miastach z 91 krajów na świecie. Wyniki badania pokazały jednoznacznie, że jakoś powietrza w miastach w dalszym ciągu się pogarsza, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ich mieszkańców.
 
Jak podała Organizacja, w prawie połowie przebadanych miast zanieczyszczenia powietrza są 2,5-krotnie wyższe niż przewidują to normy WHO.
 
Zdaniem Organizacji, pogarszająca się jakość powietrza w miastach jest w dużej mierze spowodowana spalaniem węgla w elektrowniach i stosowaniem go do ogrzewania gospodarstw domowych.

Wśród najbardziej zanieczyszczonych miast znajdują się miasta polskie. W samym Krakowie jego mieszkańcy przez ponad 200 dni w roku oddychają powietrzem, którego zanieczyszczenie przekracza dopuszczalne normy. Natomiast według unijnych przepisów, w ciągu roku może być maksymalnie 35 dni, w których przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza.
 
Polskie miasta znalazły się zresztą w niechlubnej, pierwszej dziesiątce miast o najbardziej skażonym powietrzu w Europie. Wśród nich są: Kraków, Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice.
 
Według WHO czynnikami, które również znacząco wpływają na poziom zanieczyszczenia w miastach, są m.in. korzystanie z prywatnych środków transportu czy nieefektywne wykorzystanie energii w budynkach.
 
Jak wynika z danych przedstawionych przez WHO, największe problemy z jakością powietrza posiada pakistańskie Rawalpindi i stolica Indii Delhi. Z danych przedstawionych przez WHO wynika, że stężenia pyłu PM10 w Rawalpindi na północy Pakistanu 20-krotnie przekracza normę dopuszczaną przez WHO, a w Delhi 28-krotnie. Wskaźnik PM2,5 informujący o stężeniu drobnych cząstek w powietrzu, które mogą dostać się do krwi przez płuca, w Rawalpindi 10-krotnie przekracza normę, a w Delhi 15-krotnie.

REKLAMA

Według szacunków WHO, z powodu chorób wywoływanych przez zanieczyszczenie powietrza w 2012 roku zmarło 3,7 mln ludzi poniżej 60 roku życia.

REKLAMA

gramwzielone.pl