Energa przedstawia wyniki za I kwartał 2014 r.

Energa przedstawia wyniki za I kwartał 2014 r.
Energa press

{więcej}Z raportu grupy energetycznej Energa za I kwartał 2014 r. wynika, że zysk operacyjny spółki wyniósł 445,7 mln zł i był wyższy r/r o 58%. EBITDA wyniosła 654 mln zł (wzrost o prawie 39% r/r). 

Przychody grupy Energa w pierwszym kwartale 2014 roku osiągnęły 2,748 mld zł, natomiast w tym samym okresie 2013 roku przychody wynosiły 2,934 mld zł.

W opublikowanym raporcie spółka podaje, że zysk netto grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w I kwartale 2014 roku wyniósł 319,7 mln zł wobec 192,4 mln zł rok wcześniej.

REKLAMA

W segmencie wytwarzania przychody wzrosły w pierwszym kwartale o 26 % r/r, co wynikało głównie ze wzrostu mocy wytwórczych po nabyciu trzech farm wiatrowych w drugiej połowie 2013 roku oraz sprzedaży zapasu zielonych certyfikatów po cenach wyższych od cen z dnia wytworzenia.

REKLAMA

W przedstawionym raporcie spółka podała, że przychody w dystrybucji wzrosły o 8% r/r z powodu wzrostu taryfy dystrybucyjnej oraz wyższego wolumenu dystrybuowanej energii (wzrost o niemal 6%).

Niższa średnia cena sprzedaży energii odbiorcom końcowym (o ok. 12%) oraz  mniejszy wolumen (o ok. 10%) spowodowały spadek przychodów w segmencie sprzedaży o ok. 19%. Koszt własny sprzedaży spadł o 13% r/r.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza grupy Energa wyniosła 1,3 GWe i 0,9 GWt. Grupa wytworzyła brutto 1,3 TWh energii elektrycznej. 60,2% wytworzonej energii brutto pochodziło z węgla kamiennego, 20,2% z wody, 11,3% z biomasy i 8,3% z wiatru. Produkcja ciepła brutto wyniosła 1.419,2 TJ. Spółka dystrybucyjna Energa-Operator dostarczyła 5,3 TWh energii do ponad 2,9 mln odbiorców.

W I kwartale 2014 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 195 mln zł, z czego największy udział miały wydatki segmentu dystrybucji w wysokości 154 mln zł.

gramwzielone.pl