Wyniki finansowe i strategia grupy PGE

Wyniki finansowe i strategia grupy PGE
foto: PGE press

{więcej}Polska Grupa Energetyczna podała wyniki finansowe za I kwartał br. Ponadto, Rada nadzorcza PGE zatwierdziła strategię grupy na lata 2014-2020.

W raporcie finansowym grupy PGE za I kwartał 2014 czytamy, że spółka osiągnęła 6,929 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 11% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 789 mln zł, czyli był niższy o 28% r/r. 

Grupa PGE wypracowała w I kwartale 2014 r. skorygowany zysk EBITDA w wysokości 1,9 mld zł (spadek o 12%). Natomiast raportowana EBITDA grupy za pierwsze trzy miesiące br. wyniosła 1,714 mld zł wobec 2,115 mld zł rok wcześniej (spadek o 19%).
 
W zatwierdzonej strategii spółka chce utrzymać zysk EBITDA na poziomie 8-9 mld zł w latach 2015-2020 oraz politykę wypłaty dywidendy na poziomie 40-50% skonsolidowanego rocznego zysku netto.
 
W I kwartale 2014 roku grupa PGE wyprodukowała 13,50 TWh energii, co w porównaniu z I kwartałem 2013 oznaczało spadek o 8% (14,67 TWh). Spadek produkcji spowodowany był głównie wyłączeniem z eksploatacji bloku nr 10 w Elektrowni Turów oraz bloku nr 3 w Elektrowni Dolna Odra (łącznie 438 MW), a także niższym zapotrzebowaniem w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, głównie ze względu na warunki atmosferyczne (-1,4% r/r).
 
Sprzedaż energii do odbiorców końcowych w I kwartale 2014 wyniosła 9,91 TWh, co w porównaniu z I kwartałem 2013 oznaczało wzrost o 11% ( 8,95 TWh). Dystrybucja energii elektrycznej w pierwszych trzech miesiącach 2014 osiągnęła poziom 8,22 TWh wobec 7,98 TWh rok wcześniej, co oznaczało o wzrost o 3%. 

REKLAMA

Nakłady inwestycyjne grupy PGE po korektach wyniosły w I kwartale 2014 wyniosły nieco ponad 1 mld zł wobec 795 mln zł w I kwartale 2013, co oznaczało wzrost o 26%. Największy udział w inwestycjach w minionym kwartale miał wydatki w segmencie energetyki konwencjonalnej, które wyniosły blisko 700 mln zł. 

W swojej startegii spółka przewiduje, że wprowadzenie programów związanych z poprawą efektywności operacyjnej oraz zwiększanie wykorzystania i sprawności aktywów w energetyce konwencjonalnej 
wypłyną po 2016 roku na zysk operacyjny w wysokości 1,5 mld zł rocznie.

REKLAMA

– Ograniczenie strat sieciowych i przerw w dostawach oraz program restrukturyzacji operacyjnej w dystrybucji i obrocie detalicznym, a także racjonalizacji kosztów stałych w energetyce odnawialnej również wpłyną na poprawę efektywności – czytamy w komunikacie spółki.

Planowany CAPEX inwestycji grupy PGE to około 50 mld zł do 2020 roku. Grupa chce też co roku, w latach 2015-2020, przeznaczać na wydatki w obszarze badań i rozwoju minimum 1,5 proc. zysku netto.

Strategia spółki przewiduje także rozwój m.in. oferty dual fuel i innych kompleksowych rozwiązań dla odbiorców. Grupa chce zawierać partnerstwo strategiczne z podmiotami spoza energetyki, zajmować się infrastrukturą dla e-mobility, zarządzać generacją rozproszoną i magazynowaniem energii, a także elektryfikacją ogrzewania u klientów indywidualnych.

gramwzielone.pl