Segment zielonej energii w PGE przegonił energetykę konwencjonalną

Segment zielonej energii w PGE przegonił energetykę konwencjonalną
PGE Energia Odnawialna

Pierwszy kwartał 2022 roku okazał się bardzo dobry dla segmentu energetyki odnawialnej w grupie PGE, czyli największego producenta zielonej energii w Polsce. Wynik EBITDA segmentu OZE okazał się nawet wyższy od wyniku wypracowanego przez segment energetyki konwencjonalnej.

W pierwszym kwartale Polska Grupa Energetyczna wypracowała 2596 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 390 mln zł w porównaniu do wyniku EBITDA wypracowanego w analogicznym okresie zeszłego roku.

Największy udział w tym wyniku miał segment dystrybucji (796 mln zł, 31 proc. ogólnego wyniku EBITDA), następnie segment obrotu (596 mln zł, 22 proc.).

REKLAMA

Wysokie ceny energii na rynku spot w połączeniu z dobrymi warunkami pogodowymi sprawiły, że na trzecie miejsce pod względem udziału w ogólnym zysku PGE wskoczył segment energetyki odnawialnej, którego kwartalna EBITDA wzrosła do 500 mln zł, co stanowiło 19 proc. ogólnego wyniku EBITDA.

To wynik aż o 307 mln zł wyższy od wyniku EBTIDA wypracowanego przez segment OZE w PGE w pierwszym kwartale zeszłego roku. Jednocześnie stanowiło to połowę całego ubiegłorocznego wyniku EBITDA segmentu OZE, który w 2021 roku sięgnął 1 mld zł (był to wzrost o 70 proc. r/r). Znacznie wyższa była jednak EBITDA energetyki konwencjonalnej, która w ubiegłym roku wyniosła 2,6 mld zł.

Tymczasem w pierwszym kwartale tego roku segment OZE wyprzedził pod względem wypracowanego zysku segment energetyki konwencjonalnej, którego kwartalna EBITDA wyniosła 438 mln zł i była niższa w porównaniu do wyniku EBITDA wypracowanego w pierwszym kwartale zeszłego roku o 71 mln zł.

PGE tłumaczy spadek wyniku EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej wyższymi kosztami uprawnień do emisji CO2, niższymi wpływami ze świadczenia usług systemowych oraz wyższymi kosztami „zarządzania handlem”.

Zysk dzięki wiatrakom

REKLAMA

Przychody segmentu OZE w PGE w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 766 mln zł wobec przychodów rzędu 323 mln zł przed rokiem. W tym przychody ze sprzedaży energii wzrosły z 204 mln zł do 676 mln zł, a przychody ze świadectw pochodzenia zwiększyły się z 44 mln zł do 72 mln zł.

Ponadto zaliczane do tego segmentu elektrownie szczytowo-pompowe PGE miały 69 mln zł przychodów z udziału w rynku mocy, co stanowiło spadek rok do roku o 2 mln zł. Usługi systemowe wygenerowały – tak samo jak przed rokiem – 3 mln zł przychodów.

O wzroście wyników segmentu OZE w PGE w pierwszym kwartale zdecydowały farmy wiatrowe, które wytworzyły 0,55 TWh energii wobec produkcji 0,39 TWh przed rokiem.

Dyspozycyjność farm wiatrowych PGE wyniosła w pierwszym kwartale br. 97,5 proc. wobec dyspozycyjności na poziomie 97,2 proc. przed rokiem. Współczynnik wykorzystania mocy wyniósł 38,8 proc., podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to 27,7 proc.

Na stałym poziomie utrzymała się w pierwszym kwartale produkcja energii wodnej (0,14 TWh), a niewielki spadek zanotowała energetyka biomasowa (0,09 TWh, -10 proc. r/r).

Aktywa OZE w Polskiej Grupie Energetycznej grupuje spółka PGE Energia Odnawialna, która posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm PV. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2,33 GW.

Energetyka odnawialna ma nadal niski udział w nakładach inwestycyjnych PGE. W pierwszym kwartale przypadło na ten segment 53 mln zł nakładów. Oznacza to wzrost rok do roku o 33 mln zł, jednak było to tylko 6 proc. ogólnych wydatków inwestycyjnych PGE w pierwszym kwartale tego roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.