Rząd szykuje granty na OZE w budynkach wielorodzinnych

Rząd szykuje granty na OZE w budynkach wielorodzinnych
Istvan Hernek, Unsplash

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Zakłada on m.in. wprowadzenie grantów na inwestycje w OZE w budownictwie wielorodzinnym. Na ten cel MRiT chce przeznaczyć z unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy kwotę wynoszącą nawet 190 mln zł. 

Resort rozwoju zaproponował w najnowszej propozycji legislacyjnej wprowadzenie grantu na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii w budynkach wielorodzinnych.

Zgodnie z proponowanymi przepisami grant OZE wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, którym może być zakup i montaż nowej instalacji OZE lub modernizacja instalacji OZE, w wyniku której jej zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25 proc.

REKLAMA

Na instalacje i infrastrukturę

W instalacji OZE kwalifikującej się do uzyskania grantu może być wytwarzana energia na potrzeby budynku (niezależnie, czy instalacja jest związana z bryłą tego budynku, czy też stanowi np. samodzielny system podłączony bezpośrednio do budynku). Do kosztów przedsięwzięcia wliczane mają być również koszty infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

Dotacji nie będzie można przeznaczyć na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych. Jeżeli inwestor prowadzi działalność gospodarczą, to grant OZE uznawany będzie za pomoc de minimis.

Granty mają być dostępne na inwestycje w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM). Dotacja ma być proporcjonalnie pomniejszana o udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokali służących wykonywaniu przez organy administracji publicznej zadań publicznych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Jak uzyskać grant OZE

Wnioski o przyznanie grantu na inwestycje w OZE inwestorzy będą składać bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie do 30 czerwca 2026 roku (wynika on z warunków stosowania unijnego Instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności – RRF, z którego finansowany jest grant OZE).

Znowelizowana ustawa ma określić zawartość wniosku i dokumenty, które muszą być do wniosku dołączone, z uwzględnieniem zasad określonych dla instrumentu RRF oraz zasad stosowania pomocy publicznej.

Grant OZE ma być przeznaczany na refinansowanie kosztów przedsięwzięcia, co oznacza, że inwestor będzie musiał najpierw ponieść koszty całej inwestycji, aby następnie ubiegać się o ich 50-procentowy zwrot. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, BGK przekaże dotację po poniesieniu przez inwestora wydatków (zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku) oraz po przedstawieniu przez niego kopii udzielonej przez wykonawcę gwarancji na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, obejmującej co najmniej pięcioletni bezawaryjny okres eksploatacji instalacji.

Jak zastrzega resort rozwoju, ten drugi warunek związany jest z koniecznością zapewnienia określonego poziomu prac instalacyjnych i jakości instalacji OZE ze względu na to, że 50 proc. kosztów tej instalacji jest pokrywane ze środków publicznych.

190 mln zł na instalacje OZE

Ministerstwo szacuje, że jeszcze w tym roku ze środków z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczy na granty OZE kwotę 36 mln zł. Taka sama kwota ma być kierowana na ten cel w kolejnych latach, co oznacza, że w okresie 20222026, na który przewidziana jest realizacja programu, dotacje z KPO na zainstalowanie odnawialnego źródła energii w istniejących budynkach mogą osiągnąć sumaryczną wartość 180 mln zł.

REKLAMA

Dodatkowo łącznie 10 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy ma być przeznaczone na granty OZE dla inwestycji w nowych budynkach.

W sumie instalacje sfinansowane z grantu OZE mają pojawić się w istniejących budynkach liczących łącznie około 54 tys. mieszkań, a także w nowych budynkach składających się z około 3 tys. lokali mieszkalnych.

Dofinansowanie kosztów termomodernizacji

Projekt ustawy nowelizacyjnej zakłada ponadto wprowadzenie wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 40 proc. kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych.

Przewidziano również przyznanie premii i grantów na pokrycie nawet do 80 proc. kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Chodzi o budynki należące do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

– Zmniejszone zużycie energii i lepsze wykorzystanie jej odnawialnych źródeł to rozwiązania, których korzyści rozpatrywać możemy w kontekście nie tylko ochrony klimatu i troski o budżet gospodarstw domowych, ale też bezpieczeństwa i obecnej sytuacji międzynarodowej – podkreśla Piotr Uściński.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343 firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2022 roku w poszczególnych miastach:

Projekt ustawy zaprezentowanej przez MRiT trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Stanowi on wdrożenie określonego w Krajowym Planie Odbudowy działania B.1.1.2 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” oraz działania B.3.5.1 „Inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach”.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.