Dofinansowanie na OZE dla firm. Ruszył nabór wniosków

Dofinansowanie na OZE dla firm. Ruszył nabór wniosków
Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Energia Plus. Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie m.in. na odnawialne źródła energii.

Celem programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Budżet przeznaczony na wsparcie inwestycji w ogłoszonym właśnie czwartym naborze wynosi 566,9 mln zł.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

REKLAMA

O ile program Energia Plus zakłada częściowe przyznawanie dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji, o tyle czwarty nabór wniosków obejmie wyłącznie dofinansowanie w formie preferencyjnych pożyczek. Warunki dofinansowania mają każdorazowo podlegać negocjacjom między NFOŚiGW i beneficjentami.

Czego dotyczy dofinansowanie? 

Środki uzyskane z programu Energia Plus IV będzie można przeznaczyć na następujące przedsięwzięcia:

REKLAMA

  • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
  • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w dyrektywie 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dyrektywa MCP) – co najmniej do standardów emisyjnych wynikających z tej dyrektywy.
  • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW – co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
  • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
  • Przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 30 listopada 2021 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, z wyjątkiem : modernizacji lub wymiany urządzeń służących do transportowania produktów i półproduktów w ramach procesu technologicznego (np. wózków widłowych, wozideł technologicznych lub dźwigów towarowych), urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (np. pralek, suszarek, zmywarek do naczyń, chłodziarek, kuchenek lub piekarników) oraz pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego.
  • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji. z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
  • Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Terminy i kwoty

Wnioski w czwartym naborze w Energi Plus będzie można składać w terminie od 1 lutego 2023 roku do 13 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Realizacja programu Energia Plus została przewidziana na lata 2019–2030, przy czym podpisywanie umów ma się zakończyć w 2027 roku, a środki mają być wydatkowane do końca roku 2030.

Całkowity budżet Energii Plus to 4 mld zł, z czego 3,95 mld zł przewidziano na zwrotne formy finansowania, a 50 mln zł na bezzwrotne dotacje.

Więcej informacji o czwartym naborze w programie Energia Plus wraz z dokumentami potrzebnymi do złożenia wniosku można znaleźć na stronie NFOŚiGW pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.