ideaTECHforum: Nowoczesne i oszczędne przedsiębiorstwo

ideaTECHforum: Nowoczesne i oszczędne przedsiębiorstwo
ideaTECHforum

Stowarzyszenie ideaTECH, S&P Group, Skamer-ACM oraz KB Projekt zapraszają do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu z cyklu ideaTECHforum „Śniadania z Czystą Energią”. Tematem przewodnim będzie tym razem „Nowoczesne i oszczędne przedsiębiorstwo”.

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie zastosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz automatyki dedykowanych dla przedsiębiorstw zainteresowanych zyskiem oraz oszczędnościami. Zaprezentowany również zostaną między innymi case study projektu B+R, możliwości wsparcia dla projektów inwestycyjnych oraz działania na rzecz ekologii oraz ochrony środowiska.

Wydarzenie odbędzie się 30 października (czwartek), w godz. 09:30 – 12:30 w Restauracji Aquarius, przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie.

REKLAMA

Koszt uczestnictwa wynosi 150,00 zł netto. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 27 października br., telefonicznie bądź mailowo:

tel. 12 444 78 76

mail: kontakt@ideatechforum.pl

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.ideatechforum.pl

Program spotkania:

09:30 – 09:35

Powitanie uczestników wydarzenia.

09:35 – 10:15

Czysta energia. Oszczędności i zyski dla przedsiębiorstw.

  • Piotr Pizło (Partner Zarządzający S&P Group)
  • Łukasz Grabowski (Kierownik ds. inżynieringu i R&D S&P Group)

10:15 – 10:30

Współpraca nauki z przemysłem. Projekt B + R – case study.

  • prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński (Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii)

10:30 – 11:00

Efektywność energetyczna i OZE – wyzwania dla automatyków.

  • Andrzej Turak (Prezes Zarządu Skamer-ACM)
  • Paweł Tomaszewski (Dyrektor ds. Marketingu Skamer-ACM)

11:00 – 11:15

Możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

  • Józef Kała (I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie)

11:15 – 11:30

REKLAMA

Prezentacja działalności biura architektonicznego KB Projekt.

  • Mateusz Budziakowski (Architekt KB Projekt)

11:30 – 11:45

Działania nieinwestycyjne na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

  • Grzegorz Mental (Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH)

11:45 – 12:30

Podsumowanie i dyskusja.

  • dr Maciej Soliński (Partner Zarządzający S&P Group)

Organizatorzy przedsięwzięcia:

Stowarzyszenie ideaTECH to organizacja, której głównymi celami są m.in.: działania na rzecz ekologii, upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o szeroko pojętych odnawialnych źródłach energii, tworzenie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój energetyki, innowacji w różnych sektorach gospodarki oraz organizowanie konferencji i sesji naukowych propagujących cele Stowarzyszenia.   

Więcej informacji na www.ideatech.org.pl

S&P Group prowadzi kompleksową działalność w sektorze energetycznym.
W zakresie działalności przedsiębiorstwa znajdują się m.in.: przygotowanie projektów, analiz oraz wykonawstwo inwestycji związanych z OZE, przeprowadzanie audytów efektywności energetycznej dla zakładów produkcyjnych. 

Więcej informacji na www.spgroup.com.pl

Skamer-ACM to firma, która od blisko 30 lat świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej automatyce przemysłowej. Jej oferta obejmuje m.in.: projektowanie, oprogramowanie, montaż, rozruch i serwis oraz sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrotechnicznego i armatury przemysłowej.

Więcej informacji na www.skamer.pl

Biuro architektoniczne KB Projekt specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych i komercyjnych. Od początku  lat 90-tych zrealizowało blisko 1000 projektów.

Więcej informacji na www.kbprojekt.pl

Partnerzy merytoryczni przedsięwzięcia:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest instytucją wspierającą i propagującą szeroko pojęte inicjatywy ekologiczne oraz ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego. Dzięki rozdysponowaniu środków krajowych i unijnych wspiera od wielu lat rozwój m.in. OZE, energooszczędności, a w szczególności są to gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, termomodernizacja, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem.

Więcej informacji na www.wfos.krakow.pl

Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii zrzesza kilkadziesiąt instytucji: uczelnie wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz Urzędy Marszałkowskie. Głównym celem działalności Klastra Czystej Energii jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i informacji pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu oraz organizacjami samorządowymi.

Więcej informacji na www.klaster.agh.edu.pl