Romuald Kalyciok, Sunex: przyszłością są rozwiązania systemowe [wywiad]

Romuald Kalyciok, Sunex: przyszłością są rozwiązania systemowe [wywiad]
Romuald Kalyciok, prezes zarządu Sunex

W mojej ocenie możliwości rozwoju ogólno pojętej techniki solarnej są olbrzymie. Niestety w chwili obecnej kolektory słoneczne są traktowane przez większość użytkowników lub potencjalnych przyszłych klientów jako prosty system przeznaczony do wspomagania podgrzewu wody użytkowej. Taka opinia jest często propagowana przez dystrybutorów słabej jakości kolektorów słonecznych, którzy nie mają wystarczających możliwości technicznych do zaoferowania bardziej zaawansowanych rozwiązań i zmuszeni są do wprowadzania klienta w błąd – mówi w wywiadzie dla Gramwzielone.pl Romuald Kalyciok, prezes zarządu Sunex polskiego producenta kolektorów słonecznych i pomp ciepła, który w ubiegłym tygodniu zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Gramwzielone.pl: Jesteście pierwszym polskim producentem urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej, który jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na jakie korzyści liczył Pan decydując się na wejście na GPW?

Romualdem Kalyciok, prezes zarządu Sunex SA: – Zgadzam się. Jesteśmy pierwszą spółką notowaną na GPW, która wytwarza urządzenia bezpośrednio przeznaczone do produkcji OZE. Nasza obecność na GPW to nie tylko większa przejrzystość i  transparentność prowadzonego biznesu. Liczymy na to, że status spółki publicznej z rynku regulowanego pozwoli nam łatwiej zawierać nowe kontrakty handlowe, co będzie szczególnie pomocne przy naszej coraz większej obecności na rynkach zagranicznych. Pamiętajmy jednak, że Giełda Papierów Wartościowych, to także atrakcyjne źródło pozyskiwania kapitału. Na pewno w przyszłości będziemy rozważać skorzystanie z tej możliwości.

REKLAMA

Jesteśmy kilka dni po debiucie Sunex na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z jakim odzewem inwestorów spotkało się pojawienie się Sunex na GPW? Jak polski producent urządzeń OZE jest postrzegany przez rynek finansowy?

– Na podsumowania i refleksje związane z debiutem jest nieco za wcześnie, ale mogę powiedzieć, że spółka już na samym początku spotkała się z przychylnym i pozytywnym odbiorem naszego debiutu, zarówno ze strony mediów, jak i inwestorów. Od wejście na rynek NewConnect w 2011 roku zapowiadaliśmy przeniesienie na główny parkiet GPW i z końcem lipca pomyślnie zrealizowaliśmy to zamierzenie.

Budowa naszych relacji z rynkiem finansowym rozpocznie się niejako od początku. Obecność na rynku NewConnect nie gwarantowała nam dostatecznej rozpoznawalności wśród inwestorów. Poza tym część rynku – mam tu na myśli fundusze emerytalne – nie mogła nabywać naszych akcji. Możliwe pojawienie się nowych inwestorów w naszym akcjonariacie odbieram jako wyzwanie i zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy. Wiem natomiast, że spółki technologiczne są dobrze odbierane przez rynek kapitałowy. Innowacyjna dziedzina, w której działamy oraz możliwe korzystne zmiany w prawie, których wejście zapowiadane jest z dniem 1 stycznia 2016 roku mogą również okazać się dla nas pomocne i sprzyjające.

Z jakich innych źródeł finansowania oprócz giełdy rozwijacie Państwa firmę?

– Spółka dąży do zapewnienia optymalnej struktury finansowania swojej działalności uzupełniając kapitał założycielski i generowane nadwyżki finansowe zewnętrznymi źródłami finansowania. Tu istotne znaczenie odgrywa finansowanie bezzwrotne (głównie dotacje do prowadzonych działań inwestycyjnych) oraz kapitał dłużny – głównie kredyty i pożyczki bankowe. Staramy się ciągle weryfikować naszą strukturę finansowania, tak aby efektywny koszt finansowania działalności Suneksu był jak najmniejszy, co bezpośrednio przekłada się na naszą rentowność.

Jakie najważniejsze kierunki rozwoju obierze Sunex po debiucie giełdowym?

– Wśród najważniejszych kierunków rozwoju wymieńmy rozbudowę potencjału produkcyjnego, umocnienie pozycji na rynkach zagranicznych oraz wprowadzenie do sprzedaży rozwiązań i  produktów, nad którymi trwają obecnie prace w dziale badawczo–rozwojowym spółki.

Jakie możliwości rozwoju tkwią jeszcze w technologii kolektorów słonecznych? Jakie nowe technologie mogą polepszyć uzyski i wykorzystanie energii?

REKLAMA

– W mojej ocenie możliwości rozwoju ogólno pojętej techniki solarnej są olbrzymie. Niestety w chwili obecnej kolektory słoneczne są traktowane przez większość użytkowników lub potencjalnych przyszłych klientów jako prosty system przeznaczony do wspomagania podgrzewu wody użytkowej. Taka opinia jest często propagowana przez dystrybutorów słabej jakości kolektorów słonecznych, którzy nie mają wystarczających możliwości technicznych do zaoferowania bardziej zaawansowanych rozwiązań i zmuszeni są do wprowadzania klienta w błąd. Sunex S.A. jest producentem nie tylko kolektorów, ale kompleksowych rozwiązań systemowych opartych o innowacyjne rozwiązania. To gwarantuje możliwość zastosowania układu solarnego np. do wspomagania na wysokim poziomie centralnego ogrzewania pomieszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu kolektor słoneczny jest bardziej konkurencyjny w stosunku do innych domowych źródeł energii, a sam okres spłaty inwestycji jest niezwykle korzystny.

Jakie kierunki rozwoju technologii solarnej chcecie Państwo obrać? Czy w dalszym ciągu chcecie skupiać się na rozwijaniu działu solarnego, czy wobec stagnacji na europejskim rynku i spodziewanej stagnacji na rynku polskim skupicie się na rozwoju innych produktów?

– Sunex S.A. jest postrzegany od wielu lat na rynku jako firma produkcyjna charakteryzująca się jedną z najbardziej rozbudowanych ofert, nie tylko w zakresie techniki solarnej ale szeroko pojętej branży grzewczej opartej o odnawialne źródła energii. Oprócz najwyższej jakości kolektorów słonecznych, których spółka produkuje ponad 160 typów, w naszej ofercie znajdziemy zbiorniki oparte o innowacyjne rozwiązania w magazynowaniu energii, zaawansowane rozwiązania sterowniczo pompowe, czy będące prawdziwym hitem wysokoefektywne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania. Spółka przewiduje kontynuację swojej polityki, czyli nieustanną rozbudowę oferty o rozwiązania charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Czy odczuwacie oznaki spowolnienia polskiego rynku kolektorów słonecznych wobec zakończenia programu 45-procentowych dopłat do kredytów na kolektory z NFOŚiGW oraz przerwy w konkursach na unijne dotacje w związku z zakończeniem realizacji budżetu UE na lata 2007-2013?

– Nie, nie odczuwamy. Mamy stabilny system sprzedaży oparty o solidną sieć dystrybutorów, dlatego nie obawiamy się zmian związanych z zakończeniem programu dopłat, czy też przerw w konkursach unijnych związanych z dotacjami.  

Jak postrzega Pan polski rynek pomp ciepła? Czy można zaobserwować konkurencję między pompami ciepła i kolektorami, czy raczej te technologie mogą rozwijać się równolegle i się uzupełniać?

– Obie technologie powinny rozwijać się równolegle i wzajemnie się uzupełniać, czego doskonałym przykładem jest proponowany przez naszą spółkę Hybrydowy System Grzewczy. W chwili obecnej trudno ocenić, czy stanowią wobec siebie konkurencję, ponieważ skierowane są do odmiennych grup odbiorców.

Jak postrzega Pan ogólną sytuację kolektorów i pomp ciepła w Europie? Które rynki UE są dla Państwa najważniejsze i dlaczego udaje się Państwu działać na nich z sukcesami?

– Najważniejsze dla nas rynki to rynek niemiecki, austriacki i skandynawski. Rynek niemiecki należy do tych, na których montuje się najwięcej OZE oraz gdzie klienci zwracają szczególną uwagę na wysoką jakość produktów, a tym właśnie możemy ich przekonać do naszych kolektorów czy pomp ciepła. Na rynku krajowym nasze kolektory sprzedają się z powodzeniem już od kilku lat, obecnie coraz szerzej znane są również nasze pompy ciepła. Oczywiście w pozostałych krajach Europy też chcemy być obecni, tak więc dążymy do zwiększenia naszych udziałów również na tych rynkach, w szczególności w Austrii, Włoszech i Hiszpanii.

Czy Sunex interesuje się również fotowoltaiką? Jak postrzega Pan tą technologię. Które technologie OZE uważa Pan za najbardziej perspektywiczne?

– Oczekiwane to przede wszystkim kompletne rozwiązania systemowe w branży grzewczej i  sanitarnej. Warto zwrócić także szczególną uwagę na fakt, iż dotychczas OZE było wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a nowym trendem jest wykorzystanie OZE do produkcji chłodu, wykorzystywanego w celu klimatyzacji budynków i pomieszczeń. W mojej ocenie fotowoltaika ma szanse na rozwój tylko w przypadku wdrożenia systemu stałego dofinansowania lub stałej ceny prądu. 

gramwzielone.pl