MG przedstawiło założenia PEP 2050

MG przedstawiło założenia PEP 2050
Fot. Ministerstwo Gospodarki

Wczoraj minister gospodarki Janusz Piechociński przedstawił założenia dokumentu o nazwie Polityka energetyczna Polski do 2050 r. (PEP 2050), wskazując podstawowe scenariusze rozwoju polskiego sektora energetycznego. Szef MG zaznaczył, że PEP 2050 nie wprowadza regulacji prawnych, ale pokazuje „kierunkowe zobowiązania do działania” oraz, że dokument będzie w kolejnych latach na bieżąco weryfikowany.

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych 10 sierpnia br. Wcześniej MG zapewniało, że opublikuje finalną wersję PEP 2050 po szczycie klimatycznym ONZ, który odbędzie się w pierwszej połowie grudnia br. w Paryżu i na którym mogą zapaść istotne ustalenia dotyczące przyszłych ograniczeń w redukcji emisji CO2 ważnych dla polskiej energetyki opartej na wysokoemisyjnym węglu.

W przekazanym do konsultacji społecznych projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. resort gospodarki wskazuje trzy scenariusze rozwoju polskiego miksu energetycznego.

REKLAMA

Pierwszy scenariusz „zrównoważony” zakłada równomierny udział w bilansie energetycznym gazu, atomu i OZE – na poziomie ok. 15-20% – przy zachowaniu dominującej pozycji paliw kopalnych.

Scenariusz jądrowy zakłada udział atomu w bilansie energetycznym na poziomie 45-60%, udział węgla kamiennego i brunatnego na poziomie 10-15%, ropy naftowej na poziomie ok. 10-15%, gazu ziemnego na poziomie do 10-15% oraz odnawialnych źródeł energii na poziomie ok. 15%.

Trzeci scenariusz nazwany „gaz+OZE” przewiduje łączny udział gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na ok. 50-55%. Udział węgla kamiennego i brunatnego ma wynieść ok. 30%, a ropy naftowej – ok. 15-20%. Scenariusz gazowy zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na poziomie co najmniej 20% oraz źródeł jądrowych na poziomie ok. 12%.

Jak czytamy w projekcie PEP 2050, udział OZE w produkcji energii w Polsce ma zależeć przede wszystkim od osiągnięcia „dojrzałości ekonomicznej” poszczególnych technologii.

REKLAMA

Jak wskazuje resort gospodarki, polityka energetyczna ma być realizowana według scenariusza zrównoważonego, a scenariusze jądrowy i gaz+OZE to rozwiązania alternatywne.  

– Głównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Projekt dokumentu został opracowany we współpracy z Zespołem Doradczym ds. rozwiązań systemowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele świata nauki, izb gospodarczych, przedsiębiorstw i konsumentów – informowało niedawno MG.

Minister gospodarki Janusz Piechociński podkreślił, że PEP 2050 nie jest regulacją prawną, ale jest „kierunkowym zobowiązaniem do działań”, w perspektywie 35 lat, której dotyczy Polityka energetyczna Polski, będzie ona na bieżąco monitorowana i poddawana zmianom.

Jak podało wczoraj Ministerstwo Gospodarki, w PEP 2050 wyznaczono także projekty priorytetowe mające szczególne znaczenie dla implementacji polityki energetycznej kraju. Są to: (1) efektywne zagospodarowanie rodzimych zasobów paliw stałych, (2) poprawa efektywności energetycznej, w tym rozwój kogeneracji, (3) wprowadzenie energetyki jądrowej, (4) wykorzystanie potencjału gazu ze złóż niekonwencjonalnych, (5) rozwój energetyki odnawialnej, (6) rozwój energetyki prosumenckiej, (7) rozwój inteligentnych sieci energetycznych, (8) rozwój połączeń transgranicznych oraz (9) zapewnienie warunków rozwoju infrastruktury wytwórczej.

Resort gospodarki dodaje, że Polityka energetyczna Polski do 2050 roku wskazuje również kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także kierunki prac naukowo-badawczych w celu tworzenia zaplecza rozwoju technologii energetycznych oraz kierunki współpracy międzynarodowej w zakresie energetyki.

Konsultacje społeczne Polityki energetycznej Polski do 2050 r.potrwają do 18 września br. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Gospodarki lub na adres polityka.energetyczna@mg.gov.pl.

Projekt PEP 2050 (link)

gramwzielone.pl