Dotacje na OZE z funduszy norweskich. Spotkania informacyjne

Dotacje na OZE z funduszy norweskich. Spotkania informacyjne
Gramwzielone.pl (c)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o spotkaniach informacyjnych, w których mogą wziąć udział podmioty zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na OZE z funduszy norweskich. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji w wysokości nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Aby z niej skorzystać trzeba jednak najpierw pozyskać do realizacji projektu partnera z Norwegii. 

NFOŚiGW podaje, że w związku z trwającymi naborami wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej na poziomie Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” odbędą się dwa bezpłatne spotkania informacyjne.

Pierwsze z nich, które jest adresowane do organizacji samorządu gospodarczego, odbędzie się w środę 16 września br. Następnego dnia odbędzie się drugie spotkanie dla organizacji zrzeszających lub działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów. 

REKLAMA

Celem spotkań informacyjnych, które odbędą się w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Brackiej 4 w Warszawie, jest zapoznanie się z celami współpracy bilateralnej na poziomie Programu PL04, charakterem parasolowych projektów bilateralnych oraz warunkami naboru, a także wyjaśnienie wątpliwości podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków oraz omówienie dokumentów wymaganych do złożenia w naborze.

REKLAMA

Jak informuje NFOŚiGW, na projekty składane w aktualnym naborze dostępna jest alokacja wynosząca 367 647,50 euro, tj. 1 527 648,89 zł. Środki na dofinansowanie pochodzą z  Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego  2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.  

Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym 10 proc. dofinansowania w formie zaliczki. Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 183 823,75 euro tj. 763 824,45 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.

Wymagane jest, aby wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii. Program jest wdrażany w formie „projektów parasolowych”, tzn. takich, w których jest jeden partner wiodący – beneficjent (organizacja samorządu gospodarczego – izba gospodarcza) i wielu innych partnerów – podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu tzw. projekt pilotażowy i/lub mikro-projekt (przedsiębiorstwa stanowiące grupę docelową).

Dodatkowe informacje o programie PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” oraz formularze zgłoszeniowe na spotkania informacyjne są dostępne na stronie NFOŚiGW pod tym linkiem.

gramwzielone.pl