Dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2

Dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2
Fot. Kenneth Hynek, flickr cc

Po nieznacznej korekcie, która miała miejsce w pierwszym tygodniu sierpnia, uprawnienia EUA do końca miesiąca zwiększały swoją wartość. W drugiej dekadzie miesiąca średnia cena uprawnień EUA notowanych na rynku wtórnym na giełdach ICE ECX oraz EEX, przekroczyła poziom 8 euro, który utrzymał się do końca sierpnia. 20 sierpnia średnia cena zamknięcia wyniosła 8,36 euro i była najwyższą średnią ceną zamknięcia od marca 2012 r. Miesięczna cena zamknięcia EUA wyniosła 8,05 euro. W ciągu miesiąca ceny EUA zawierały się w przedziale 7,76-8,36 euro – pisze Wojciech Hofman z Domu Maklerskiego Consus S.A. 

Uprawnienia CER także zyskały na wartości. Średnia wartość tych jednostek na koniec miesiąca wyniosła 0,49 euro. Jednostki te w porównaniu do lipcowej ceny zamknięcia zyskały 11,4 proc. Cena CER w ciągu miesiąca zawierała się w przedziale 0,43-0,50 euro. Wolumen obrotu jednostek CER na giełdowym rynku wtórnym w ciągu miesiąca wyniósł jedynie 11 tys.

Wielkość obrotu uprawnień EUA na rynku kasowym, ze względu na zmniejszenie wolumenu aukcji pierwotnych na okres wakacji, zmniejszył się o 44 proc. W sierpniu zorganizowano 18 aukcji, na których sprzedano 27,03 mln uprawnień. Obrót na giełdowym rynku wtórnym stanowił 44 proc. łącznego sierpniowego obrotu.

REKLAMA

25 sierpnia 2015 r. opublikowano w dzienniku ustaw nowelizację o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Prowadzący instalacje w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych zasad będą musieli złożyć wniosek o aktualne zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych. Nowe polskie przepisy, które dostosowują ład prawny związany z systemem handlu uprawnieniami EU ETS do unijnej dyrektywy ETS, wejdą w życie 9 września.

REKLAMA

W minionym miesiącu kolejne państwa członkowskie ONZ, które są stronami Konwencji ds. zmian klimatu ONZ (UNFCCC), składały swoje kontrybucje redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. INDC). Kontrybucje będą zawarte w nowym globalnym porozumieniu klimatycznym, które zostanie podpisane w Paryżu na konferencji COP21 w grudniu 2015 r. Spośród 7 krajów, które przedstawiły swoje INDC, najistotniejszą deklaracją jest zobowiązanie Australii do 26-proc. redukcji emisji do 2030 r. w stosunku do 2005 r. Dzięki złożonej przez Australię deklaracji, przyszły protokół paryski będzie obejmował co najmniej 68 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych. Do pozostałych państw, które złożyły swoje deklaracje należą afrykański Benin (32 proc. redukcja w stosunku do 1995 r.), Dżibuti (40 proc. w stosunku do 2010 r.), Demokratyczna Republika Konga (17 proc. w stosunku do 2000 r.), Trynidad i Tobago (30 proc. redukcja w stosunku do 2013 r.), Dominikana (25 proc. w stosunku do 2010 r.), oraz Macedonia (30-proc. redukcja w stosunku do scenariusza bazowego).

Czynnikiem, który będzie miał wpływ na zmienność uprawnień EUA we wrześniu będzie posiedzenie Rady Unii Europejskiej dotyczące przyjęcia do unijnej legislacji mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej (MSR). Głosowanie zaplanowano na 18 września.

Obok decyzji w sprawie MSR, ważnym wydarzeniem września będą konsultacje przedstawicieli państw członkowskich w sprawie kształtu systemu handlu uprawnieniami po 2020 r. Na początku wakacji Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy ETS, która wyznaczałaby zasady czwartego okresu rozliczeniowego (2021-2030). Dyskusja na temat przyszłości ETS będzie czynnikiem, który wpłynie na zwiększenie zmienności uprawnień EUA.

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu