Minister skarbu o wsparciu dla producentów zielonej energii

Minister skarbu o wsparciu dla producentów zielonej energii
Minister Andrzej Czerwiński podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Fot. Konrad Rogoziński / MSP

Podczas odbywającego się w Krynicy 25. Forum Ekonomicznego minister skarbu Andrzej Czerwiński skomentował zasady wsparcia dla OZE. W szczególności skupił się na podkreśleniu konieczności obrony odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii, który wynikałby z subsydiowania energetyki. 

Minister podkreślił, że priorytetem w kształtowaniu zasad wsparcia dla producentów energii z OZE jest interes odbiorców końcowych i należy ograniczyć koszty wsparcia, które są przenoszone na ich rachunki za energię. Powołał się przy tym na przykład Niemiec.

W systemie niemieckim za wysoki udział OZE w miksie energetycznym zapłacili odbiorcy. My przyjęliśmy system aukcji, który promuje odnawialne źródła energii o najmniejszych kosztach produkcji, a także źródła rozproszone. Ustawa stworzyła bardzo korzystne warunki dla instalacji prosumenckich – powiedział Andrzej Czerwiński.

REKLAMA

Jak ponadto informuje serwis prasowy MSP, Andrzej Czerwiński zapewniał w Krynicy, że Polska chce utrzymywać stabilne warunki do prowadzenia inwestycji w energetyce, „by każdy inwestor w perspektywie wielu lat wiedział, na jakich zasadach może lokować swój kapitał„.

REKLAMA

Zmiany powinny być dobrze przygotowane i planowe, by inwestycje były zarówno pewne dla inwestorów, jak i zbieżne z polityką energetyczną państwa. W Polsce pewnikiem jest, że bazą dla energetyki przez jeszcze wiele lat będzie węgiel, choć nasz kraj musi się również wywiązywać ze wszystkich międzynarodowych zobowiązań środowiskowych. Nie ma jednak wątpliwości, że  wszystko, co do otoczenia systemu energetycznego dochodzi, powinno w jak najmniejszym stopniu obciążać odbiorców – podkreślił minister Skarbu Państwa.

Jak dodaje Polska Agencja Prasowa, Andrzej Czerwiński ocenił wczoraj w Krynicy, że rozwiązania przyjęte w ustawie o OZE, które wejdą w życie w przyszłym roku, są szczególnie korzystne dla producentów zielonej energii w małych instalacjach OZE.

Zaznaczył, że wsparcie dla mniejszych instalacji nie generuje kosztów przesyłu i korzystnie wpływa na cały system.

PAP dodaje, że – odnosząc się do pytań prezesów koncernów energetycznych, którzy wzięli udział w krynickiej debacie pt. Ile rynku na rynku energii, minister skarbu zaznaczył: – Jestem postawiony pomiędzy prezesami spółek, którzy chcą wymusić na mnie, żeby ich wesprzeć (…). Jednak mam przed oczami to, że większość społeczeństwa oczekuje czego innego – stabilności dostaw energii po przyzwoitej cenie, a nie utrzymywania komfortowych warunków dla spółek. (…) Nie możemy się poddać presji ludzi, którzy chcą biznesy na nas robić, bo to nie jest dobre, kierunkowe, długofalowe działanie (za PAP).

gramwzielone.pl