Gubernator Kalifornii podpisał prawo dot. OZE. 50% zielonej energii do 2030

Gubernator Kalifornii podpisał prawo dot. OZE. 50% zielonej energii do 2030
Gubernator Kalifornii Jerry Brown. Foto. Bob Tilden, flickr cc

Kalifornia to już w tej chwili lider w produkcji energii odnawialnej w USA. Wcześniejszy cel Kalifornii w zakresie OZE mówił o zwiększeniu udziału zielonej energii w miksie działających w tym stanie operatorów energetycznych do 33% do roku 2020. Teraz Kalifornia wyznaczyła cel OZE na kolejną dekadę.

Gubernator Kalifornii Jerry Brown w tym tygodniu podpisał nowe prawo tzw. renewable portfolio standard (RPS). To ostatni etap procedury legislacyjnej, która wprowadza regulacje wyznaczające cel 50-procentowego udziału OZE w stanowym miksie energetycznym do 2030 r.

Pomysł zwiększenia celu OZE do 50% do roku 2030 był zresztą inicjatywą gubernatora Kalifornii. – Przewiduję szereg środków – więcej rozproszonej energii, rozwój dachowej fotowoltaiki, mikrosieci, stworzenie rynku fluktuacji energii (energy imbalance market), magazynowanie energii, integrację technologii informatycznych i miliony elektrycznych samochodów – informował w styczniu br. gubernator Kalifornii, wzywając stanowych operatorów sieci do wsparcia rozwoju rozproszonych źródeł OZE poprzez ułatwienia w procedurach przyłączenia dachowych instalacji fotowoltaicznych, a także do rozwijania infrastruktury dla samochodów elektrycznych oraz technologii magazynowania energii.

REKLAMA

W ubiegłym miesiącu władze Kalifornii przyjęły cel 100% udziału OZE w energii zużywanej przez stanowe budynki w Sacremento.

REKLAMA

W 2013 r. w kalifornijskim miksie energetycznym przeważała generacja z elektrowni gazowych (61%), wodnych (12%), jądrowych (9%), geotermalnych i wiatrowych (po 6%), przy marginalnym udziale biomasy, energii słonecznej i ropy.

Według statystyk US Energy Information Administration (EIA), w ubiegłym roku Kalifornia stała się pierwszym stanem w USA, w którym udział energetyki solarnej w stanowym miksie energetycznym przekroczył 5%. Obecnie sektor energetyki słonecznej tworzy w Kalifornii około 55 tysięcy miejsc pracy.

Najbardziej ambitny cel OZE w USA na poziomie stanowym przyjęły Hawaje, które zdecydowały, że do 2045 roku udział zielonej energii w ich miksie energetycznym wzrośnie do 100%. 

gramwzielone.pl