Kolejne Forum "Energia – Efekt – Środowisko"

Kolejne Forum "Energia - Efekt - Środowisko"
Gramwzielone.pl (C)

Serdecznie zapraszamy na 76 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, które odbędzie się dnia 20 października o godz. 11.00 w sali nr 102 w siedzibie NFOŚiGW, przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie. Tematem 76 spotkania Forum będzie „Adaptacja do zmian klimatu„.

W programie Forum przewidziano m.in. wystąpienia. prof. dr hab. Macieja Sadowskiego, pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Instytut Ochrony Środowiska, pt.  „Problemy do adaptacji do zmian klimatu w Polsce„, a także Szymona Tumielewicza, zastępcy Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska, pt. „Wdrażanie polityki adaptacji do zmian klimatu w Polsce„.

Prezentację pt. „Życie w zmieniającym się klimacie – Sygnały Europejskiej Agencji Środowiska” przeprowadzi Barbara Albiniak, Główny Specjalista w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

REKLAMA
REKLAMA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Forum proszone są o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: Wojciech.Stawiany@nfosigw.gov.pl.

Jak informuje NFOŚiGW, na powyższy adres e-mail można również przekazać do dnia 16 października 2015 r. prezentacje osób, które planują zilustrować slajdami swoją wypowiedź.

gramwzielone.pl / za NFOŚiGW