Konkluzje ze spotkania nt. OZE w Urzędzie Regulacji Energetyki

Konkluzje ze spotkania nt. OZE w Urzędzie Regulacji Energetyki
Fot. Siemens

Na początku października br. w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora energetycznego dotyczące problemowych związanych z definicją instalacji odnawialnego źródła energii, sformułowaną w art. 2 pkt 13 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, problematyka podjęta podczas spotkania z udziałem  przedstawicieli Urzędu oraz  Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki, a także przedsiębiorców, dotyczyła spełnienia przez określone rodzaje jednostek wytwórczych przesłanek zawartych w ustawowej definicji instalacji odnawialnego źródła energii, w kontekście dopuszczalności partycypowania przez te jednostki w systemie wsparcia, począwszy od 1 stycznia 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

URE podaje, że przedstawiciele organizacji branżowych zobowiązali się przekazać członkom tych organizacji informacje o dyskutowanych podczas spotkania zagadnieniach problemowych związanych z definicją odnawialnego źródła energii, a do przedsiębiorstw energetycznych, które zamierzają podjąć działania w zakresie dostosowania eksploatowanych jednostek wytwórczych do nowych regulacji prawnych, skierowano apel o jak najszybsze poinformowanie o tym Urzędu Regulacji Energetyki.

REKLAMA
REKLAMA

URE informuje ponadto, że podczas spotkania wskazano też na konieczność dokonania pilnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która pozwoliłaby na zastosowanie dotychczasowych regulacji prawnych do jednostek wytwórczych, które rozpoczęły lub rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przed 1 stycznia 2016 r.

Prezentacja ze spotkania nt. definicji OZE przygotowana przez Departament Systemów Wsparcia URE (PDF)

gramwzielone.pl / za URE