12 mld zł funduszy unijnych na energetykę w POIiŚ

12 mld zł funduszy unijnych na energetykę w POIiŚ
Foto. Images of Money, flickr cc

Ministerstwo Gospodarki podało informacje na temat unijnych funduszy przeznaczonych na energetykę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach POIiŚ w perspektywie budżetowej na lata 2007-2013 na inwestycje związane z energetyką przeznaczono 6,7 mld zł.

Podpisano 898 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 6,6 mld zł, co stanowi ponad 98 proc. wszystkich dostępnych działań w ramach osi priorytetowych IX i X POIiŚ 2007-2013, a do końca września 2015 r. dokonano płatności na łączną kwotę ponad 5,9 mld zł, co stanowi około 88 proc. wszystkich dostępnych w ramach ww. osi priorytetowych działań.

REKLAMA

Resort gospodarki podaje, że w ramach działań IX i X osi priorytetowej POIiŚ w sumie dofinansowano 23 duże projekty, ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

REKLAMA

W ramach projektów wdrażanych w IX i X osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko m.in. wybudowano 145,17 km sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, wymieniono 14 114 transformatorów; wybudowano 361 elektrowni wiatrowych; wybudowano ponad 1 000 km gazociągów przesyłowych i prawie 400 km elektroenergetycznych sieci przesyłowych; a także zwiększono o 1 miliard metrów sześciennych pojemności magazynowe podziemnych magazynów gazu.

W ramach POIiŚ 2007-2013 ponadto przeprowadzono termomodernizację 560 budynków użyteczności publicznej; zbudowano odnawialne źródła energii o mocy 831,47 MW oraz instalacje kogeneracyjne o mocy 226,68 MW.

MG informuje, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na wsparcie sektora energetycznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie do dyspozycji prawie 12 mld zł funduszy unijnych, czyli o ok. 50 proc. więcej środków na energetykę względem POIiŚ na lata 2007-2013.

gramwzielone.pl