Sprawozdania nt. przyłączeń mikroinstalacji za III kwartał

Sprawozdania nt. przyłączeń mikroinstalacji za III kwartał
Fot. Suntherm

Ustawa o OZE zmieniła zasady sprawozdawczości w zakresie przyłączeń mikroinstalacji, której obowiązek spoczywa na operatorach systemu dystrybucyjnego. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez ustawę o OZE operatorzy systemu dystrybucyjnego mają składać raporty na temat przyłączonych do ich sieci mikroinstalacji w okresach już nie półrocznych, jak wcześniej, ale w okresach kwartalnych.

OSD mają przekazywać URE informacje dotyczące m.in. ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez poszczególnych wytwórców oraz o łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.

Operatorzy mają ponadto wysyłać do URE wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, a także dane o rodzajach mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej elektrycznej.

REKLAMA

Obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie OSD mają realizować w terminie 45 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.

REKLAMA

Brak realizacji obowiązku sprawozdawczego w zakresie mikroinstalacji może oznaczać dla OSD karę w wysokości 10 tys. zł.

Obecnie na stronach BIP URE znajdziemy sprawozdania od 138 OSD. W dalszym ciągu brakuje sprawozdań od spółek Taurona, Enei czy Energi, a w sprawozdaniu złożonym przez PGE GiEK wskazuje się na brak przyłączonych mikroinstalacji.

Wyznaczony przez URE termin składania pierwszych raportów na nowych zasadach minął kilka dni temu. Raporty poszczególnych OSD można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

gramwzielone.pl