Spotkania Warszawskie – wyzwania dla Polski przed konferencją klimatyczną COP21

Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju oraz Michèle Alliot-Marie, posłanka do Parlamentu Europejskiego, była minister spraw zagranicznych, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i obrony Francji otworzą III edycję Spotkań Warszawskich organizowanych 21 listopada przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą. Blisko 300 przedstawicieli władz, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych będzie dyskutowało na Zamku Królewskim w Warszawie o wyzwaniach klimatycznych oraz ich wpływie na gospodarkę i społeczeństwo.

Większość zagadnień, omawianych podczas czterech debat tematycznych, będzie dotyczyła problemów klimatycznych, jakie mają być rozstrzygane na organizowanym za kilkanaście dni szczycie klimatycznym ONZ w Paryżu. W ramach Spotkań Warszawskich zostaną przedstawione wyniki badań na temat proekologicznych postaw Polaków.

Tegoroczne Spotkania Warszawskie odbywają się pod hasłem „Czy warto być green?” i – podobnie jak paryski szczyt COP21 – w całości są poświęcone tematom energetycznym oraz konieczności ochrony środowiska. W Polsce, której gospodarka oparta jest na węglu, kwestie ograniczeń środowiskowych mają znacznie większe znaczenie niż w krajach o bardziej zróżnicowanym miksie energetycznym.

REKLAMA

Tematem głównej debaty Spotkań Warszawskich będzie transformacja energetyczna, jako największe wyzwanie stojące przed polską gospodarką. Kolejna dyskusja ma dotyczyć wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego w warunkach konieczności ochrony środowiska. Uczestnicy Spotkań Warszawskich poznają również doświadczenia i opinie ekspertów w dziedzinie tzw. inteligentnych miast, oferującej rozwiązanie części problemów związanych z coraz silniejszym trendem przenoszenia się ludzi do dużych aglomeracji. Ostatnia z debat będzie dotyczyła oczekiwań tzw. odpowiedzialnych konsumentów, czyli młodego pokolenia, które aktywniej niż ich rodzice domaga się od decydentów jeszcze większego poszanowania środowiska i zasobów Ziemi.

Udział w dyskusji o przyszłości energetyki, planach budowy elektrowni jądrowej oraz zmianach oczekiwań konsumentów zapowiedzieli szefowie największych firm działających we Francji i w Polsce, m.in. prezes EDF Polska Thierry Doucerain, prezes Grupy Saint-Gobain Pierre-André de Chalendar, a także wiceprezes i sekretarz generalny grupy Carrefour Jérôme Bedier. Spotkania Warszawskie otworzy powołany kilka dni temu na stanowisko nowy wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz francuska była minister spraw zagranicznych, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i obrony Michèle Alliot-Marie. Wśród około 300 uczestników znajdzie się wielu polskich oraz francuskich polityków, obecni i byli ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy zaangażowani w działania na rzecz ochrony środowiska oraz ekologii.

REKLAMA

Podczas III edycji  Spotkań Warszawskich zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych przez PAYBACK Polska dotyczących postaw Polaków wobec działań zorientowanych na ochronę środowiska. Wynika z nich, że aż 98% Polaków uważa, że troska o środowisko jest koniecznością, a 94% deklaruje, że w codziennych zachowaniach stara się dbać o środowisko i ekologię. Wyniki badań wskazują, że Polacy coraz poważniej rozważają wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii. 75% respondentów w przyszłości chciałoby korzystać z energii pozyskiwanej ze słońca, wody, wiatru, lub czerpanej z wnętrza ziemi. Uczestnicy badania wskazują jednocześnie, co skłoniłoby ich do sięgnięcia po takie rozwiązania – przede wszystkim niższe koszty utrzymania domu (53%), dofinansowanie, ulga podatkowa lub inne wsparcie takiego rozwiązania przez państwo (45%).

Respondenci odpowiadali również na pytania dotyczące budownictwa niskoenergetycznego, w którym zastosowano wydajną izolację termiczną oraz inne rozwiązania minimalizujące zużycie energii. Wprawdzie aż 91% badanych zdaje sobie sprawę z pozytywnego wpływu takich budynków na stan środowiska, ale już tylko połowa (49%) rozważałaby zakup takiego domu lub mieszkania w przyszłości. 41% respondentów ma trudności ze złożeniem takiej deklaracji, lub nie planuje inwestycji w oszczędny dom. W ramach badania sprawdzano także poziom społecznej akceptacji dla planów budowy w Polsce elektrowni jądrowej – za realizacją tego planu jest w sumie 56% respondentów. Inwestycję zdecydowanie popiera co czwarty Polak (24%), a co trzeci deklaruje się jako umiarkowany zwolennik elektrowni jądrowej (32%). Przeciwko rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce opowiedziała się jedna czwarta badanych (28%, w tym 14% zdecydowanych przeciwników). W sprawie ewentualnej budowy elektrowni jądrowej aż 16% wciąż nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

O Spotkaniach Warszawskich

Spotkania Warszawskie to organizowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą doroczne debaty, będące okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń przez partnerów francuskich oraz polskich, dotyczących globalnych i lokalnych wyzwań. Każda edycja Spotkań Warszawskich jest poświęcona innemu zagadnieniu, dotyczącemu najbardziej aktualnych zadań, przed którymi stoją decydenci – zarówno władze, jak i biznes. Uczestnicy tegorocznej edycji Spotkań Warszawskich, które odbędą się 21 listopada 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, będą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie „Czy warto być green?”. Celem Spo­tkań War­szaw­skich jest umoż­li­wie­nie otwartego dia­logu pomię­dzy przedsta­wi­cie­lami środo­wisk poli­tycz­nych, gospodarczych i aka­de­mic­kich, a także świata nauki oraz organizacji społecznych. Dzięki swobodnej wymianie opinii podczas Spotkań Warszawskich, każdy z uczestników może mieć wpływ na rozwiązania dotyczące wyzwań stojących przed Europą. Spotkania odbywają się już po raz trzeci. Pierwsza edycja w 2013 roku dotyczyła przyszłości wspólnej polityki europejskiej w obliczu kryzysu gospodarczego. Ubiegłoroczna edycja poświęcona była postępującej cyfryzacji, a także jej wpływu na działalność państw i przedsiębiorstw. www.spotkaniawarszawskie.pl

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)