Sejm uchwalił nowelizację ustawy o efektywności energetycznej

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o efektywności energetycznej
Fot. Kancelaria Sejmu RP

Wczoraj wieczorem Sejm uchwalił nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, której celem jest przedłużenie obowiązywania systemu białych certyfikatów. Wszyscy posłowie opowiedzieli się za jej przyjęciem.

W przeprowadzonym wczoraj III czytaniu projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej Sejm jednogłośnie – przy 435 głosach „za” – przyjął regulacje, których celem jest przedłużenie wsparcia dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej także na przyszły rok. Przyjęta przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o efektywności energetycznej, od początku 2016 r. Urząd Regulacji Energetyki nie miałby już prawa do wydawania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów). Nie mogliby ich otrzymywać także inwestorzy, którzy wcześniej wygrali organizowane przez URE przetargi.

REKLAMA

Zmienić ten stan rzeczy i wydłużyć system białych certyfikatów ma przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. i obowiązywać do końca 2017 r.

REKLAMA

– Rząd i parlament poprzedniej kadencji nie dokonały nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej dostosowującej prawo polskie. Celem proponowanej nowelizacji jest zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu funkcjonowania finansowania działań proefektywnościowych dostosowanego do unijnych wymagań – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej.

System wsparcia efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej i miał obowiązywać do końca br. Natomiast 21 października br. Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia do prawa krajowego przepisów tej dyrektywy.

Dyrektywa o efektywności energetycznej miała zostać wdrożona do prawa krajowego do 5 czerwca 2014 roku, a zgodnie z tymi regulacjami państwa członkowskie muszą w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 roku osiągnąć określony poziom oszczędności energii – poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie.

Tekst ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej uchwalonej przez Sejm w dniu 22 grudnia 2015 r. (wersja przekazana do Senatu) [link]

gramwzielone.pl