Bloomberg: dzięki OZE ceny energii w Europie najniższe od dekady

Bloomberg: dzięki OZE ceny energii w Europie najniższe od dekady
Fot. Vattenfall

Według Bloomberga, średnie bieżące ceny energii na rynku hurtowym w 2015 r. były najniższe od 2004 r., a jest to zasługą wzrostu generacji z odnawialnych źródeł energii.

Na największym rynku energii, czyli w Niemczech, jej średnie ceny na rynku Epex Spot SE spadły w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. średnio o 3,3 proc. do poziomu 31,68 EUR/MWh – najniższego od 2004 r.

Spadkowi cen energii w Niemczech towarzyszył w ubiegłym roku dalszy wzrost udziału zielonej energii w niemieckim miksie energetycznym – o ok. 4 pkt proc. do około 30 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Bloomberg podaje, że średnie ceny energii w hurcie maleją w Niemczech systematycznie od 2011 r., kiedy wynosiły ponad 50 EUR/MWh. Apogeum stanowił rok 2008, gdy wynosiły one około 65 EUR/MWh. Rok później nastąpił jednak wyraźny spadek, w wyniku kryzysu gospodarczego i spadku zapotrzebowania na prąd, do poziomu poniżej 40 EUR/MWh.

Bloomberg powołuje się na analityków firmy Bergen Energi AS, którzy prognozują, że w tym roku w Europie zostanie utrzymany trend spadku cen energii w hurcie. Sygnalizuje to spadek cen energii, który notowano na europejskich giełdach w ostatnich dniach 2015 roku.

Bloomberg zauważa jednak wyjątek, którym jest rynek francuski, gdzie hurtowe ceny energii wzrosły w ostatnich dniach grudnia o 11 proc. do średniego poziomu 38,48 EUR/MWh. To jest tłumaczone brakiem opadów, co skutkowało wzrostem popytu przy jednoczesnym zmniejszeniu wytwarzania z elektrowni wodnych. 

gramwzielone.pl