Dyrektywa RED III bliżej finału

Dyrektywa RED III bliżej finału
Unsplash

Unijne kraje uzgodniły zmiany w treści nowej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III). Przyjęcie nowelizacji dyrektywy o OZE blokował sprzeciw Francji i innych krajów stawiających na energetykę jądrową. 

Obecnie w polskim Sejmie prowadzone są prace nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, której głównym celem jest wdrożenie do krajowego prawa zapisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii z 2020 roku (RED II). Na transpozycję zawartych w niej przepisów do polskiego prawa mieliśmy czas do połowy 2021 roku.

Tymczasem unijne instytucje finalizują już prace nad nową wersją dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, określaną jako RED III. Jej podstawowym założeniem jest znaczące zwiększenie udziału zielonej energii w miksie energetycznym Unii Europejskiej w stosunku od celu przyjętego w poprzedniej dyrektywie RED II.

REKLAMA

Jest kompromis

W piątek Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskie (Coreper) osiągnął kompromis w sprawie zapisów, które znajdą się w nowej unijnej dyrektywie o OZE. Porozumienie w tej sprawie miało być wcześniej blokowane przez Francję i inne unijne kraje stawiające na energetykę jądrową.

Ta grupa – składająca się w sumie z 15 państw UE – miała domagać się gwarancji wsparcia dla wodoru produkowanego z energii elektrycznej pochodzącej z atomu. Ostateczny kompromis w tej sprawie, który został osiągnięty pod koniec zeszłego tygodnia, ma uwzględniać francuski interes. Przepisy mają uwzględniać rolę, jaką w procesie dekarbonizacji odegra wodór produkowany z energii pochodzącej z atomu.

REKLAMA

Inna kwestia, która była przedmiotem sporu i którą również forsowała Francja, to koncesje dla niektórych istniejących fabryk amoniaku i wykorzystywanego w nich wodoru pochodzącego z procesów, w których stosowane są paliwa kopalne. Zgodnie z zawartym porozumieniem te fabryki mogą zostać wyjęte spod rygorów nowego unijnego prawa, jeśli tylko zostaną w nich zapoczątkowane procesy związane z odchodzeniem od wodoru wytwarzanego z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Więcej OZE w miksie energetycznym

Nadrzędnym założeniem nowej unijnej dyrektywy o OZE jest zwiększenie celu udziału zielonej energii w miksie energetycznym Unii Europejskiej do 2030 roku. Projekt dyrektywy RED III zakłada wprowadzenie celu na poziomie 42,5 proc., podczas gdy w dyrektywie RED II zapisany został cel 32 proc.

Kolejnym krokiem w procesie przygotowania nowej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii– uzupełnionej o najnowsze ustalenia – ma być głosowanie w Parlamencie Europejskim. Później dyrektywę RED III mają zatwierdzić ministrowie państw członkowskich na posiedzeniu Rady UE.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.