Mniej pieniędzy na wsparcie dla kogeneracji w 2024

Mniej pieniędzy na wsparcie dla kogeneracji w 2024
Enea

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekty rozporządzeń określających warunki dofinansowania dla producentów energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, które będą obowiązywać w 2024 r.

Resort klimatu opublikował projekt rozporządzenia określającego maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem w postaci premii gwarantowanej na 2024 r.

Premia kogeneracyjna w 2024

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną w 2024 r., ma wynieść 18 TWh (taki sam wolumen obowiązuje w 2023 r.). Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej w przyszłym roku ma sięgnąć 3,9 mld zł (w tym roku jest to 4,9 mld zł).

REKLAMA

Maksymalna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną, w 2024 r. wyniesie 50 MW.

W 2024 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji została zaproponowana na poziomie (w nawiasie wartości obowiązujące w 2023 r.):

1) opalanej paliwami gazowymi – 161,24 zł/MWh (181,53 zł/MWh);

2) opalanej paliwami stałymi – 0 zł/MWh (0 zł/MWh);

3) opalanej biomasą – 0 zł/MWh (0 zł/MWh);

4) innej niż wymienione w pkt 1-3 – 119,95 zł/MWh (106,52 zł/MWh).

Premia kogeneracyjna indywidualna w 2024

Ministerstwo podało też warunki wsparcia w ramach premii kogeneracyjnej indywidualnej. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2024 r. została określona na 36 TWh (taka sama wartość obowiązuje w tym roku), a jej wartość ma wynieść najwyżej 7,78 mld zł (wobec 9,49 mld zł w tym roku).

W 2024 r. maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej ma wynieść dla jednostki kogeneracji (w nawiasie wartości dla 2023 r.):

REKLAMA

1) opalanej paliwami gazowymi – 324,42 zł/MWh (390,83 zł/MW);

2) opalanej paliwami stałymi – 0 zł/MWh (458,44 zł/MWh);

3) opalanej biomasą – 418,38 zł/MWh (415,35 zł/MW);

4) innej niż wymienione w pkt 1-3 – 278,06 zł/MWh (301,45 zł/MW).

Ministerstwo zaproponowało też wysokość premii dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, istniejących jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, a także dla istniejących małych jednostki kogeneracji. Są one dostępne w projekcie rozporządzenia udostępnionym na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Ceny referencyjne dla kogeneracji w 2024

Drugi z opublikowanych projektów to projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2024.

Projekt określa maksymalną wysokość premii kogeneracyjnej w zł za 1 MWh, która może zostać złożona w ofercie przez uczestnika aukcji w odniesieniu do sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Co do zasady wysokość wartości referencyjnej to maksymalny poziom premii kogeneracyjnej, który odpowiada wielkości luki finansowej pomiędzy uśrednionym kosztem energii elektrycznej z jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem a prognozowanym przychodem z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Oferowane stawki za energię powyżej wartości referencyjnych wynikających z rozporządzenia będą automatycznie odrzucane, nawet jeśli nie będzie innych ofert.

W projekcie rozporządzenia MKiŚ proponuje następujące ceny referencyjne dla nowych jednostek kogeneracji w roku 2024 (w nawiasie wartości obowiązujące w 2023 r.):

  • opalanych paliwami gazowymi: 324,42 zł/MWh (390,83 zł/MWh);
  • opalanych paliwami stałymi: 0 zł/MWh (458,44 zł/MWh);
  • opalanych biomasą: 418,38 zł/MWh (415,35 zł/MWh);
  • innej niż wymienione w pkt 1-3: 278,06 zł/MWh (301,45 zł/MWh).

Ponadto w projekcie rozporządzenia zawarto ceny referencyjne dla znacznie zmodernizowanych jednostek. Można je znaleźć w dokumencie dostępnym na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.