Niższa cena energii od niedzieli

Niższa cena energii od niedzieli
Polski Komitet Energii Elektrycznej

Od niedzieli 1 października wejdą w życie regulacje zakładające obniżenie ceny energii elektrycznej dla wybranych grup odbiorców. To kolejne z wdrożonych w tym roku działań osłonowych, których celem jest zmniejszenie kosztów energii dla odbiorców końcowych.

1 października 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy z ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Obniżają one o 12 proc. maksymalną cenę energii dla wybranych grup odbiorców:

  • małych i średnich przedsiębiorstw,
  • samorządów,
  • wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, m.in. szpitali, placówek oświatowych i instytucji kultury.

Preferencje zapewniające tym podmiotom niższe ceny energii zostały po raz pierwszy wdrożone pod koniec 2022 r. Wprowadzono wówczas dla nich maksymalną cenę za energię na poziomie 785 zł netto za MWh. Aby uzyskać gwarancję takiej ceny, konieczne było złożenie odpowiedniego oświadczenia.

REKLAMA

Potrzebne oświadczenie

Wymienieni odbiorcy od 1 października będą płacić za energię elektryczną nie 785 zł/MWh, jak dotychczas, ale 693 zł/MWh. Sprzedawcy energii elektrycznej automatycznie uwzględnią niższe ceny w rozliczeniach za zużytą energię.

Obniżka obejmie jednak tylko tych odbiorców, którzy wcześniej złożyli oświadczenie. Polski Komitet Energii Elektrycznej przypomina, że jeżeli uprawnieni odbiorcy do tej pory tego nie zrobili, mogą złożyć je teraz. Preferencyjna cena energii będzie obowiązywała od miesiąca następującego po dacie złożenia oświadczenia.

693 zł/MWh to cena, która wcześniej obowiązywała w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi – w przypadku naliczania kosztów energii zużytej ponad określone progi. W ramach określonych progów rocznego zużycia energii w 2023 r. gospodarstwa domowe mogą skorzystać z dodatkowej preferencji w postaci zamrożonej ceny energii na poziomie z 2022 r.

REKLAMA

Dzięki ostatnim zmianom w ramach tzw. tarczy solidarnościowej wprowadzone pod koniec zeszłego roku limity zużycia energii po zamrożonej stawce zostały podniesione z 2000 do 3000 kWh/rok dla wszystkich gospodarstw domowych, z 2600 do 3600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami, natomiast dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny – z 3000 do 4000 kWh.
.

.

Nawet 4 tys. zł oszczędności?

Zrzeszający państwowe koncerny energetyczne Polski Komitet Energii Elektrycznej szacuje, że dzięki zastosowaniu rządowej tarczy solidarnościowej i wyższym limitom cen energii przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci w tym roku za energię od 3 tys. do nawet 4 tys. tys. zł mniej niż w przypadku braku wdrożenia działań osłonowych. Ponadto dzięki ostatniemu rządowemu rozporządzeniu odbiorcy domowi mają otrzymać także 125 zł dodatkowego upustu.

Taki rabat mają uzyskać gospodarstwa domowe, które spełniają co najmniej jeden z sześciu warunków - np. potwierdziły poprawność swoich danych u sprzedawcy energii, wyraziły zgody na otrzymywanie elektronicznych faktur lub są prosumentami.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.