Ministerstwo chce podnieść ceny energii odnawialnej w aukcjach

Ministerstwo chce podnieść ceny energii odnawialnej w aukcjach
Enea

Już za miesiąc odbędą się tegoroczne aukcje dla inwestorów chcących zabezpieczyć wsparcie w systemie aukcyjnym. Tymczasem rząd dopiero teraz przedstawił propozycje maksymalnych stawek za energię, które będzie można w nich uzyskać. Zaproponowane stawki we wszystkich przypadkach są wyższe od obowiązujących w ubiegłorocznych aukcjach. Skala podwyżek nie jest jednak znacząca.

Aukcje dla odnawialnych źródłach energii zaplanowane na 2023 rok odbędą się w dniach 13-22 listopada br. Urząd Regulacji Energetyki ogłosił przeprowadzenie w tych dniach w sumie 7 aukcji. Największym zainteresowaniem inwestorów powinny się cieszyć tradycyjnie zaplanowane na koniec aukcje w koszykach wiatrowo-fotowoltaicznych dla projektów o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW.

W pierwszej z tych aukcji, zaplanowanej na 21 listopada, do sprzedania będzie 11,25 TWh energii elektrycznej o maksymalnej wartości 3,825 mld zł. W drugiej aukcji, dla większych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, która odbędzie się 22 listopada, do podziału będzie 21,75 TWh energii o wartości 6,225 mld zł.

REKLAMA

Dla technologii wiatrowej i fotowoltaicznej tegoroczne ceny referencyjne mają być wyższe niż przed rokiem. Jednak skala podwyżek dla wiatru i fotowoltaiki, którą proponuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nie jest znacząca. Wynosi około 20-30 zł za megawatogodzinę energii.

Jeszcze większy jest budżet aukcji przeznaczonej dla biogazowni składowiskowych, biogazowni na oczyszczalniach ścieków, biogazowni innych niż rolnicze, dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego. Ta aukcja odbędzie się 14 listopada i do sprzedaży będzie w niej 45 TWh energii elektrycznej o wartości maks. 24,705 mld zł.

Mimo ogłoszenia aukcji i ich bliskiego terminu inwestorzy nie są jeszcze pewni cen referencyjnych, a więc maksymalnych cen za energię, które będą mogli zgłosić. Oferty powyżej ceny referencyjnej dla danej technologii będą automatycznie odrzucane, nawet jeśli w danej aukcji nie będzie innych ofert.

Podobnie jak w dotychczasowych aukcjach inwestorzy, którzy wygrają aukcje, uzyskają prawo do rozliczenia tzw. ujemnego salda ze sprzedaży energii – do ceny zaoferowanej w aukcji – w okresie 15 lat. Gwarantowany poziom przychodów będzie co roku indeksowany o wskaźnik inflacji.

Zgodne z ustawą o odnawialnych źródłach energii ceny referencyjne, które mają obowiązywać w kolejnych aukcjach, są uwzględniane w rozporządzeniach wydawanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Teraz resort klimatu opublikował projekt rozporządzenia z propozycjami cen referencyjnych, które mają obowiązywać w tegorocznych aukcjach.

Ceny referencyjne w 2023 w górę

Oto ceny referencyjne, które zgodnie z propozycją MKiŚ będzie można zaoferować w najbliższych aukcjach za produkcję energii w poszczególnych technologiach OZE (w nawiasie podane są ceny referencyjne z 2022 i 2021 roku):

1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej: 837 zł/MWh (w 2022: 785 zł/MWh, w 2021: 650 zł/MWh);

2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 983 zł/MWh (w 2022: 920 zł, w 2021: 760 zł/MWh);

3) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej: 781 zł/MWh (w 2022: 730 zł/MWh, w 2021: 605 zł/MWh);

4) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 878 zł/MWh (w 2022: 820 zł/MWh, w 2021: 665 zł/MWh);

5) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej: 554 zł/MWh (w 2022: 515 zł/MWh, w 2021: 420 zł/MWh);

6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 687 zł/MWh (w 2022: 640 zł/MWh, w 2021: 510 zł/MWh);

7) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej: 607 zł/MWh (w 2022: 570 zł/MWh, w 2021: 470 zł);

8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2, 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 693 zł/MWh (w 2022: 645 zł/MWh, w 2021: 530 zł);

9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej: 826 zł/MWh (w 2022: 770 zł/MWh, 2021: 640 zł/MWh);

10) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej: 762 zł/MWh (w 2022: 715 zł/MWh, w 2021: 590 zł/MWh);

11) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 902 zł/MWh (w 2022: 840 zł/MWh, w 2021: 700 zł/MWh);

12) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej: 744 zł/MWh (w 2022: 700 zł/MWh, w 2021: 570 zł/MWh);

13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 858 zł/MWh (w 2022: 800 zł/MWh, w 2021: 670 zł/MWh);

REKLAMA

14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej: 755 zł/MWh (w 2022: 705 zł/MWh, w 2021: 590 zł/MWh);

15) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 859 zł/MWh (w 2022: 800 zł/MWh, w 2021: 655 zł/MWh);

16) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej: 503 zł/MWh (w 2022: 470 zł/MWh, w 2021: 385 zł/MWh);

17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 637 zł/MWh (w 2022: 590 zł/MWh, w 2021: 475 zł/MWh);

18) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16 do wytwarzania energii elektrycznej: 560 zł/MWh (w 2022: 525 zł/MWh, 2021: 435 zł/MWh);

19) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 648 zł/MWh (w 2022: 605 zł/MWh, w 2021: 495 zł/MWh);

20) w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych: 551 zł/MWh (w 2022: 525 zł/MWh, w 2021: 465 zł/MWh);

21) w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego: 438 zł/MWh (w 2022: 420 zł/MWh, w 2021: 350 zł/MWh);

22) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: 632 zł/MWh (w 2022: 580 zł/MWh, w 2021: 490 zł/MWh);

23) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: 600 zł/MWh (w 2022: 550 zł/MWh, w 2021: 465 zł/MWh);

24) wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej: 553 zł/MWh (w 2022: 520 zł/MWh, w 2021: 475 zł/MWh);

25) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie: 367 zł/MWh (w 2022: 340 zł/MWh, w 2021: 320 zł/MWh);

26) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie: 314 zł/MWh (w 2022: 295 zł/MWh, w 2021: 250 zł/MWh);

27) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej: 755 zł/MWh (w 2022: 705 zł/MWh, w 2021: 575 zł/MWh);

28) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej: 723 zł/MWh (w 2022: 675 zł/MWh, w 2021: 550 zł/MWh);

29) wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej: 556 zł/MWh (w 2022: 515 zł/MWh, w 2021: 455 zł/MWh);

30) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej: 402 zł/MWh (w 2022: 375 zł/MWh, w 2021: 340 zł/MWh);

31) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej: 378 zł/MWh (w 2022: 355 zł/MWh, w 2021: 320 zł/MWh).

Ceny referencyjne – jak są wyznaczane?

Czym kieruje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy ustalaniu cen referencyjnych? Resort klimatu zgodnie z ustawą o OZE powinien wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji odnawialnego źródła energii;
  • nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
  • techniczne warunki pracy instalacji odnawialnego źródła energii, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej, współczynniki wykorzystania dostępnej mocy elektrycznej, współczynniki zużycia wytworzonej energii elektrycznej i biogazu rolniczego na pokrycie potrzeb własnych oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej lub biogazu rolniczego do sieci;
  • koszty operacyjne oraz dodatkowe nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym instalacja odnawialnego źródła energii podlega mechanizmom i instrumentom wsparcia;
  • przewidywane kształtowanie się cen biomasy i innych paliw oraz jednostkowe ceny uprawnień do emisji CO2;
  • koszty kapitału własnego wytwórcy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego;
  • wpływ instalacji odnawialnego źródła energii na środowisko naturalne, w tym na redukcję emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w szczególności metanu;
  • zrównoważone zagospodarowanie zasobów wodnych;
  • cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania energii lub paliw z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc pracy;
  • oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu, lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Trwają konsultacje

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do 20 października – także w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adresy: michal.nowak@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.