Decyzje o warunkach zabudowy. Będą nowe przepisy

Decyzje o warunkach zabudowy. Będą nowe przepisy
Green Genius

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt rozporządzenia określającego zasady wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planach ogólnych. To nowe dokumenty planistyczne wprowadzone w tym roku do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia określającego sposób wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Przygotowanie rozporządzenia resort tłumaczy potrzebą lepszego kształtowania ładu przestrzennego i racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi. Przepisy mają przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzennych i rozpraszaniu zabudowy.

Plan ogólny – nowy akt prawa miejscowego

Zapisy o planach ogólnych zostały wprowadzone do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym roku. Plan ogólny ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Według założeń ustawodawcy zastąpi on studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

REKLAMA

Ustalenia planu ogólnego będą podstawą do uchwalania planów miejscowych i wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Gminy mają czas na jego przygotowanie do 1 stycznia 2026 r.

W myśl znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy będą uprawnione do wyznaczenia w planie ogólnym obszarów uzupełnienia zabudowy. Co do zasady do tych obszarów ograniczone ma być wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. decyzje WZ). Jak tłumaczy resort rozwoju, ma to kluczowe znaczenie jako narzędzie pozwalające gminie na kształtowanie zabudowy.

Obecnie jedynym narzędziem, które może zagwarantować ochronę przed zabudową określonych nieruchomości, jest plan miejscowy. Jego uchwalenie jest jednak czasochłonne i kosztowne.

Nowe narzędzie w postaci obszaru uzupełnienia zabudowy ma dać gminie władztwo planistyczne w zakresie ustalania, dla których terenów nie będą wydawane decyzje WZ – bez konieczności uchwalania planów miejscowych mających na celu wyłącznie powstrzymanie rozwoju zabudowy na danym obszarze.

REKLAMA

Rolą instrumentu, jakim jest decyzja WZ, miało być umożliwienie uzupełniania luk w zabudowie i wypełnianie przestrzeni na terenach, na których zabudowa jest już w dużym stopniu ukształtowana i w sposób czytelny pozwala na ustalenie zasad sytuowania nowych budynków w taki sposób, by harmonijnie wpisać się w otoczenie. Rozwinięta w sposób niezgodny z intencją ustawodawcy praktyka stosowania decyzji WZ, zwłaszcza w zakresie utrwalonej interpretacji zasady dobrego sąsiedztwa, doprowadziła do wypaczenia zakładanej roli tych decyzji w systemie planowania przestrzennego. W stanie obecnym większość decyzji o pozwoleniu na budowę realizowana jest w oparciu o narzędzie, które miało stanowić uzupełnienie systemu – tłumaczą autorzy projektu rozporządzenia.

W projekcie rozporządzenia wskazano szereg czynności związanych z analizami przestrzennymi istniejącej zabudowy, które mają być stosowane do wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy.

Projekt rozporządzenia znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Plany ogólne problemem dla rynku OZE?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewnia, że ostatnie zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ułatwią rozwój OZE, ponieważ wprowadzą procedurę uproszczoną, w której termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania warunków zabudowy. Innego zdania są przedstawiciele rynku energetyki odnawialnej, którzy obawiają się, że wdrożone zmiany w przepisach planistycznych zahamują rozwój nowych projektów.

Więcej na ten temat w artykule: Ustawa o planowaniu przestrzennym uchwalona przez Sejm. Utrudni rozwój OZE?.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.