Taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii na 2024 zatwierdzone

Taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii na 2024 zatwierdzone
Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na 2024 r. W pierwszej połowie przyszłego roku ceny energii dla gospodarstw domowych do ustalonego poziomu zużycia pozostaną na dotychczasowym poziomie, co wynika z uchwalonej ostatnio ustawy przedłużającej zamrożenie cen energii elektrycznej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót).

Ponieważ ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym spadły w 2023 r. w stosunku do cen z kontraktów zawieranych w 2022 r., zatwierdzone przez Prezesa URE ceny energii w taryfach sprzedawców na 2024 r. są niższe o 31,3 proc. w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2023 r.

REKLAMA

Nie oznacza to jednak obniżki na rachunkach odbiorców objętych zamrożeniem cen, w tym taryfowanych.

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przypomina, że taryfy zatwierdzone na 2023 r. nie były stosowane do rozliczeń z odbiorcami, ponieważ po tzw. ustawowym zamrożeniu cen płacą oni w tym roku 412 zł/MWh do określonych limitów zużycia energii, a powyżej tych limitów 693 zł/MWh.

Podobnie będzie w pierwszej połowie przyszłego roku, co wynika z ostatnio uchwalonej i podpisanej już przez prezydenta ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej na pierwszą połowę 2024 r.

Zamrożone ceny energii

Zgodnie z ww. ustawą przedłużenie zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie 412 zł/MWh ma przysługiwać do zużycia w pierwszej połowie 2024 r. maksymalnie 1,5 MWh energii w przypadku gospodarstw domowych, 1,8 MWh w gospodarstwach z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 2 MWh przez odbiorców prowadzących gospodarstwa rolne lub posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Po przekroczeniu powyższych progów ma obowiązywać stawka za energię elektryczną na poziomie maksymalnie 693 zł/MWh.

Stawkę maksymalną 693 zł/MWh mają płacić odbiorcy związani z samorządami oraz podmioty użyteczności publicznej. Nowością w ustawie – w stosunku do treści poselskiego projektu zgłoszonego do Sejmu – jest przyjęte w przegłosowanej wczoraj poprawce utrzymanie powyższej maksymalnej stawki także dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych.

REKLAMA

Wejście w życie tych przepisów będzie oznaczało brak zmian na rachunkach odbiorców do końca czerwca 2024 r. – nadal bowiem będą obowiązywały ceny maksymalne zawarte w ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – przypomina Rafał Gawin.

Taryfy za dystrybucję energii w 2024

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził również taryfy pięciu największych dystrybutorów energii (OSD): PGE, Taurona, Enei, Energi i Stoen Operatora.

Taryfy dystrybucyjne wzrosną w 2024 r. średnio o około 2,9 proc. w porównaniu do średnich taryf z 2023 r.

Jak tłumaczy URE, zwiększenie taryf dystrybucyjnych na 2024 r. jest związane z koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorców odpowiedzialnych za infrastrukturę sieciową w naszym kraju nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oraz modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Dodatkowo na poziom taryf dystrybucyjnych ma wpływ wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych, oraz inflacja.

 

Kształtowanie się taryf na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w latach 2023-24
Kształtowanie się taryf na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w latach 2023-2024 (dane w zł/MWh, bez VAT i akcyzy). Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Ile zużywamy energii elektrycznej?

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w Polsce jest 16,9 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf średnie zużycie energii elektrycznej wśród odbiorców w grupie G w 2022 r. wynosiło 2 MWh.

Grupa G11, czyli odbiorcy domowi korzystający ze stałej ceny energii w cyklu dobowym, stanowi 88 proc. odbiorców z grup G (około 14,8 mln). Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w tej grupie wynosi 1,8 MWh. Z kolei średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 MWh.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.