REKLAMA
 
REKLAMA

W końcu spore zainteresowanie aukcją dla kogeneracji

W końcu spore zainteresowanie aukcją dla kogeneracji
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Dotychczasowe aukcje dla wytwórców energii w kogeneracji nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem oferentów. Teraz Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki najnowszej aukcji. Jednocześnie podał harmonogram aukcji dla kogeneracji na 2024 rok.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) rozstrzygnął aukcję na premię kogeneracyjną, która odbyła się 11-13 grudnia. Ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła prawie 28 TWh. Maksymalna wartość wsparcia, jaka mogła trafić do wytwórców, została ustalona na poziomie 7,075 mld zł.

W wyniku aukcji zwycięskie oferty złożyło 11 wytwórców, a wsparcie otrzyma 18 jednostek kogeneracji. Premią kogeneracyjną objęto ponad 21 TWh energii elektrycznej, co stanowi blisko 77 proc. energii, która mogła otrzymać wsparcie. Przyznane zostało wsparcie w łącznej wysokości ponad 7,024 mld zł – to ponad 99 proc. całkowitej kwoty wsparcia, jakie było do rozdysponowania.

REKLAMA

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej wskazana w zwycięskich ofertach wyniosła 161 zł/MWh. Wysokość maksymalna zwycięskich ofert natomiast osiągnęła 390,82 zł/MWh. Wsparcie będzie wypłacane w latach 2025-2041.

W wyniku rozstrzygnięcia grudniowej aukcji powstaną jednostki kogeneracji o łącznej mocy ponad 187 MW. Rozstrzygnięcie wszystkich tegorocznych aukcji spowoduje natomiast powstanie nowych jednostek o mocy ponad 210 MW.

Pierwsza w tym roku aukcja odbyła się w marcu. W jej wyniku dwóch przedsiębiorców otrzyma wsparcie o wartości ponad 350,1 mln zł (około 4,5 proc. wartości możliwej do rozdysponowania w aukcji). Druga aukcja, która odbyła się w czerwcu, zakończyła się bez rozstrzygnięcia. Trzecia skutkowała przyznaniem wsparcia w łącznej wysokości ponad 300 mln zł, co stanowiło około 4,15 proc. budżetu tej aukcji.

REKLAMA

Informując o wynikach aukcji, Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że po raz pierwszy, odkąd funkcjonuje aukcyjny system wsparcia dla kogeneracji, czyli od pięciu lat, wartość energii elektrycznej wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji zaoferowana przez wytwórców przekroczyła budżet aukcji.

Grudniowa aukcja cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem wytwórców chcących budować jednostki kogeneracji opalane gazem. Wynika to z jednej strony z potrzeby dekarbonizacji sektora ciepłowniczego i osiągnięcia przez systemy ciepłownicze statusu efektywnych energetycznie, a z drugiej zaś z ustabilizowania się sytuacji na rynku gazu ziemnego przy bardzo atrakcyjnej – w stosunku do obecnych cen paliwa – wartości referencyjnej premii, jaką można było uzyskać w aukcji – komentuje Rafał Gawin, prezes URE.

Harmonogram aukcji dla kogeneracji w 2024

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił jednocześnie harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną na 2024 r. W przyszłym roku odbędą się cztery aukcje na premię kogeneracyjną. URE zaplanował je w dniach:

  • 1-22 marca
  • 3-21 czerwca
  • 2-20 września
  • 2-20 grudnia.

URE zaznacza, że podanie harmonogramu aukcji nie jest równoznaczne z ich ogłoszeniem. Nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem każdej z przewidzianych w harmonogramie aukcji URE formalnie ją ogłosi m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej URE. W ogłoszeniu podane zostaną dokładny termin przeprowadzenia aukcji oraz maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, której sprzedaż może zostać objęta wsparciem w postaci premii kogeneracyjnej.

Regulator informuje, że każdy z wytwórców może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, jeżeli dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. W przypadku złożenia co najmniej trzech ważnych ofert aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji albo 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami (jeżeli ilość i wartość z ogłoszenia danej aukcji nie zostaną przekroczone).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA