Frost & Sullivan przyznał Kehua Tech nagrodę 2023 Global Competitive Strategy Leadership

Frost & Sullivan przyznał Kehua Tech nagrodę 2023 Global Competitive Strategy Leadership

Kehua Tech jest wiodącym graczem na globalnym rynku systemów zasilania awaryjnego UPS z ponad 35-letnią rozległą wiedzą branżową, przełomowymi rozwiązaniami energetycznymi, spójnymi zrównoważonymi praktykami i solidną infrastrukturą biznesową.

Frost & Sullivan przeprowadził niedawno badanie rynku systemów zasilania awaryjnego (UPS) i na podstawie jego wyników przyznał firmie Kehua Tech (zwanej dalej Kehua) nagrodę Global Competitive Strategy Leadership Award 2023. Kehua jest czołowym dostawcą bezpiecznych, ekologicznych i inteligentnych rozwiązań energetycznych. Zatrudniając 5 tys. pracowników i obsługując klientów w ponad 100 krajach, Kehua stosuje ugruntowane globalne standardy biznesowe obejmujące najwyższej jakości badania i rozwój (R&D), światowej klasy łańcuch dostaw oraz rygorystyczną kontrolę jakości.

Jako firma odpowiedzialna społecznie i świadoma ekologicznie, Kehua wykorzystuje wiele zrównoważonych i zorientowanych na klienta praktyk, aby zwiększyć wartość swojej marki, dostosowując się do stale zmieniających się klientów i wymagań rynku. Firma przyjęła podejście oparte na przełomowych rozwiązaniach, aby dostarczać bezpieczne, inteligentne i przyjazne dla użytkownika produkty, które nie tylko spełniają, ale i przewyższają unikalne potrzeby klientów w wielu branżach, w tym w energetyce jądrowej, OZE, petrochemii, półprzewodnikach i transporcie kolejowym.

 

Chłodzony cieczą projekt magazynowania energii w Suzhou, Chiny nagrodzony tytułem „Energy Transition Changemaker” na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP28. Fot. Kehua

W szczególności moc krytyczna, energia odnawialna i rozwiązania infrastrukturalne w chmurze umożliwiają klientom maksymalizację wydajności i minimalizację kosztów energii oraz śladu węglowego w perspektywie krótko- i długoterminowej. W rezultacie Kehua stała się niezależną firmą na rynku z unikalną propozycją rozwiązań i wysoce zróżnicowanymi strategiami rozwoju.

 

Źródło. Frost&Sullivan

Głęboko zakorzeniona strategia Kehua oparta na zarządzaniu energią zorientowanym na zrównoważony rozwój utorowała firmie drogę do stworzenia solidnej mapy drogowej produktów obejmującej trzy kluczowe filary: ciągłą innowacyjność, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz dogłębne zrozumienie obecnych i ewoluujących potrzeb rynku. Takie podejście umożliwiło firmie dostarczanie bezpiecznych, inteligentnych i prostych produktów – powiedział Gautham Gnanajothi, globalny wiceprezes ds. badań w Frost & Sullivan.

 

Fundamentalne wartości Kehua koncentrują się na jakości, wydajności, efektywności kosztowej, technologii i długoterminowej perspektywie. Strategia firmy opiera się na rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii, dostosowaniu zespołu wykonawczego i najlepszych w swojej klasie możliwościach operacyjnych, z uwzględnieniem wartości dla klienta jako głównego celu strategicznego. Bogate zaplecze techniczne Kehua, system usług zorientowany na klienta i kultura korporacyjna stanowią przykład wyjątkowości strategii firmy – zauważyła Iqra Azam, analityk ds. najlepszych praktyk w Frost & Sullivan.

Biorąc pod uwagę wysoką ogólną wydajność, Kehua zdobyła nagrodę Frost & Sullivan 2023 Global Competitive Strategy Leadership Award w branży zasilania awaryjnego.

 

Źródło. Frost&Sullivan

 

Każdego roku Frost & Sullivan przyznaje nagrodę Global Competitive Strategy Leadership Award firmie, która skutecznie realizuje strategię skutkującą większym udziałem w rynku, konkurencyjnym pozycjonowaniem marki i satysfakcją klientów.

Nagrody Frost & Sullivan Best Practices są przyznawane dla firm działających na różnych rynkach regionalnych i globalnych za wykazanie się wybitnymi osiągnięciami i doskonałymi wynikami w zakresie zarządzania, innowacji technologicznych, obsługi klienta i strategicznego rozwoju produktów. Analitycy branżowi porównują uczestników rynku i mierzą wydajność poprzez pogłębione analizy, wywiady i szeroko zakrojone badania wtórne w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk w branży.

O firmie Kehua
Założona w 1988 roku firma Kehua Tech jest wiodącym na świecie ekspertem w dziedzinie inteligentnego zarządzania energią, z zaangażowaniem dostarczającym najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zasilania krytycznego, energii odnawialnej i rozwiązań infrastruktury chmurowej. Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w badaniach i produkcji elektroniki mocy, firma jest zaangażowana w dostarczanie bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska i inteligentnych rozwiązań energetycznych dla każdego.

 

Kehua – materiał sponsorowany