REKLAMA
 
REKLAMA

Efektywna transformacja sieci wymaga współpracy z OSDn. Jest nowy zespół

Efektywna transformacja sieci wymaga współpracy z OSDn. Jest nowy zespół
fot. URE

W ramach Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki powołany został nowy zespół zadaniowy. Dołączy do czterech, które dotychczas realizowały projekt. 

Prace zespołu ekspertów, które doprowadziły do powstania Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, trwają od roku 2021. Zainaugurował je Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jest to społeczne porozumienie regulatora sektorowego (URE) oraz branży dystrybucyjnej.

Początkowo do porozumienia przystąpiło pięciu największych w Polsce operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD): Enea, Energa, PGE, Stoen i Tauron. W ramach projektu działały cztery grupy zadaniowe – poza zespołem prawnym są to zespoły ds. eksploatacji i elastyczności sieci, inwestycji oraz taryf. Na ich czele stoi Komitet Sterujący. Teraz powołano piąty zespół zadaniowy.

REKLAMA

Niezależni operatorzy z własnym zespołem zadaniowym

Jak podkreśla URE, karta transformacji ma charakter otwarty, wiec każdy OSD – bez względu na skalę działalności dystrybucyjnej – może w dowolnym czasie do projektu przystąpić. Prezes URE postanowił rozszerzyć grono uczestników o operatorów, których sieć dystrybucyjna nie ma bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową (OSDn). Dlatego też powołany został Zespół Zadaniowy ds. OSDn.

W skład nowej grupy roboczej weszli eksperci Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE (KIKE) oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE). Zadaniem zespołu jest m.in. opracowanie zasad i zakresu współpracy pomiędzy OSD i OSDn.

Zrzeszeni w KIKE niezależni operatorzy pod koniec ubiegłego roku zostali zaproszeni do przedstawienia koncepcji zaangażowania OSDn w proces transformacji energetycznej. Celem jest wypracowanie projektu umowy ramowej dotyczącej współpracy pomiędzy operatorami lub umowy o świadczenie usług dystrybucji uwzględniającej status operatorski współpracy OSD i OSDn. Ma ona także regulować zakres ich zadań i odpowiedzialności.

Ponadto nowa grupa robocza ma opisać rolę, jaką mają do odegrania OSDn w procesie zwiększania elastyczności polskiego systemu energetycznego i nadania polskiej energetyce wymiaru lokalnego.

REKLAMA

Zainteresowani współpracą z OSD

Skupieni w KIKE niezależni operatorzy zadeklarowali chęć przystąpienia do Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Jak podkreśla URE, transformacja polskiej energetyki wymaga pilnej poprawy efektywności energetycznej (także poprzez ograniczanie strat sieciowych) oraz sprawnego przyłączania do sieci rozproszonych odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, a także instalacji hybrydowych. Mogłyby one stać się podstawą świadczenia usług elastyczności energetycznej na ograniczonych, zdefiniowanych terenach objętych koncesjami dystrybucyjnymi OSDn.

Niezależni operatorzy sieci dystrybucyjnych integrują lokalne inicjatywy energetyczne i obsługują klastry i społeczności energetyczne. Zapewniają też wymianę energii pomiędzy lokalnymi wytwórcami, magazynami energii i odbiorcami. Ponadto bilansują energię w wymiarze lokalnym.

Inicjatywa Prezesa URE, a przede wszystkim pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego pokazało, jak ważnym elementem nowego rynku energii jest współpraca między państwowymi OSD a prywatnymi spółkami działającymi lokalnie – OSDn. Na naszych oczach zmienia się obraz polskiej energetyki, transformacji poddawany jest jej dotychczasowy model. Do lamusa odchodzi system, w którym prąd przesyłany był jednokierunkowo. W modelu energetyki rozproszonej sieć wykorzystywana jest w obu kierunkach. Tak dużej liczby źródeł w polskim systemie jeszcze nigdy nie było, a będzie ich wciąż przybywać. W zasadzie jedynie OSDn są w stanie elastycznie dostosować się do nowej rzeczywistości rynkowej i odpowiednio zbilansować lokalny przepływ energii miedzy źródłami i odbiorcami. Dlatego też stworzenie umowy, na bazie której będzie można rozliczać współpracę prywatnych OSDn i dużych OSD, jest niezwykle istotne – wyjaśnia Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

Kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. OSDn zaplanowano na 23 lutego. Eksperci KIKE i OSDnEE mają wówczas przedstawić wstępną wersję umowy ramowej wiążącej OSDn i OSD.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA