Nowy prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii

Nowy prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii
Piotr Listwoń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) na stanowisko prezesa zarządu kolejnej kadencji powołało dotychczasowego wiceprezesa TGE ds. operacyjnych.

Nowym prezesem Towarowej Giełdy Energii zostanie Piotr Listwoń. Na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu kolejnej kadencji pozostanie Jarosław Ziębiec. Rada nadzorcza na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych powołała Mariusza Buraczyńskiego, który obejmie tę funkcję pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Nowa kadencja ma rozpocząć się w dniu następującym po dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. Obecny prezes zarządu TGE, Piotr Zawistowski, będzie pełnił tę funkcję do wygaśnięcia mandatu. Po jego wygaśnięciu planowana jest kontynuacja współpracy w innej formule.

REKLAMA

Doświadczenie prezesa

Piotr Listwoń jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA.

Z Grupą Kapitałową TGE jest związany od 2008 r. W latach 2013–2018 pełnił funkcję dyrektora Działu Rozliczeń i Rozrachunku oraz dyrektora rozwoju współpracy międzynarodowej w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT).

Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu TGE, odpowiadając za działalność operacyjną Giełdy i rozwój oferty produktowej. W kwietniu 2018 r. został członkiem rady nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od grudnia 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej InfoEngine, spółki wchodzącej w skład GK TGE. W styczniu 2021 r. dołączył do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii APEx (Association of Power Exchanges). W październiku 2023 r., równolegle do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu TGE, objął stanowisko wiceprezesa zarządu IRGiT, nadzorując w ten sposób działalność operacyjną GK TGE.

Doświadczenie wiceprezesów

Jarosław Ziębiec jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym ukończył studia na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Od 25 lat specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju rynków finansowych i towarowych. Stanowisko wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu TGE objął w październiku 2023 r.

Jarosław Ziębiec jest związany z TGE od marca 2014 r. Odpowiadał m.in. za utworzenie rynku regulowanego oraz przygotowanie TGE do wdrożenia MIFiD II, w tym uzyskanie licencji dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Od 2015 r. jest członkiem grupy roboczej ds. rynków finansowych w europejskim stowarzyszeniu giełd energii (Europex Working Group on Financial Markets, Integrity & Transparency – WG FM). W latach 2016–2018 był członkiem grupy konsultacyjnej ds. towarowych instrumentów pochodnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA Commodity Derivatives Task Force Consultative Working Group).

REKLAMA

Jarosław Ziębiec od lipca 2018 r. do października 2023 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Strategii i Projektów w TGE, odpowiadając za tworzenie i realizację strategii spółki oraz koordynację realizowanych projektów. Jest także członkiem Komitetu Zarządzania Ryzykiem TGE.

Mariusz Buraczyński jest absolwentem kierunku bankowość i finanse Szkoły Głównej Handlowej, studiów MBA (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez niemal 15 lat zajmował stanowiska kierownicze w podmiotach związanych z handlem towarami dopuszczonymi do obrotu organizowanego przez TGE.

W latach 2000–2012 związany z TGE, gdzie od 2005 r. był dyrektorem finansowym. W latach 2013–2014 pracował na stanowiskach kierowniczych w spółkach z GK GPW, a w okresie 2014–2019 – w PGE Polskiej Grupie Energetycznej jako dyrektor Departamentu Ryzyka, odpowiadając za cały proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym, rynkowym i finansowym w Grupie Kapitałowej PGE.

W 2021 r. uczestniczył w przejęciu Vortex Energy-Obrót przez Columbus Energy, gdzie następnie do 2022 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Columbus Obrót.

TGE Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej

TGE jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od lutego 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. W listopadzie 2017 r. TGE rozpoczęła działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku MRC. Od lutego 2012 r. TGE należy do GK Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2023 r. całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 147 462 826 MWh, co dawało średnio 12 288 568 MWh sprzedanej energii na miesiąc. Zeszłoroczne obroty na TGE okazały się wyższe o 4,3 proc. w stosunku do obrotów z 2022 r. Więcej o tym w artykule: Ceny energii w Polsce znowu poszły w górę.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.