REKLAMA
 
REKLAMA

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej na Warmii i Mazurach

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej na Warmii i Mazurach
Fot. pixabay - salimaner

W najbliższych dniach w województwie warmińsko-mazurskim ruszą dwa nabory wniosków na unijne dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji energetycznej budynków. 

Konkursy, dla których nabory rozpoczną się 24 czerwca br., dotyczą poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Na dofinansowanie w naborze FEWM.02.01-IZ.00-001/24 przeznaczono 50 mln zł, a w naborze FEWM.02.01-IZ.00-002/24 – 20 mln zł.

REKLAMA

Nabór nr FEWM.02.01-IZ.00-001/24

Nabór na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 z priorytetu FEWM.02 Środowisko, działanie FEWM.02.01 Efektywność energetyczna SCHEMAT A (Budynki publiczne). Sposób naboru – konkurencyjny, dla projektów rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych.

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków mogą otrzymać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST),
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim są JST,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje nauki i kultury.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na wymienione projekty:

1. Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego, prowadzące do zmniejszenia energochłonności budynków, dotyczące podniesienia paramentów energetycznych budynków, m.in.:

 • ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana infrastruktury na energooszczędną;
 • instalacja dedykowanych potrzebom energetycznym budynku urządzeń OZE (z możliwością zastosowania magazynów energii);
 • wymiana/modernizacja nieefektywnych systemów grzewczych na zero- lub niskoemisyjne albo podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej;
 • przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • instalacja systemów chłodzących.

2. Przebudowa, wymiana oświetlenia (z wyłączeniem oświetlenia ulicznego), poprzedzona analizą wynikającą z audytu energetycznego, na energooszczędne (wraz z systemami zarządzania oświetleniem), poprawiająca efektywność energetyczną tych systemów oraz ich integrację z instalacjami OZE; energooszczędne oświetlenie LED wraz z systemem zarządzania oraz jego integrację z instalacjami OZE, z możliwością zastosowania magazynów energii.

3. Inwestycje w systemy ciepłownicze i chłodnicze (sieci) wraz z magazynami ciepła do 5 MW mocy zamówionej, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej obiektów, w których likwidowane są źródła na paliwa stałe, wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na źródła niskoemisyjne, poprzedzone analizą wynikającą z audytu energetycznego.

4. Działania edukacyjne i szkoleniowe dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz władz, wspierające m.in. realizację programów ochrony powietrza i uchwał antysmogowych oraz promocję, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE (wyłącznie jako element uzupełniający do typów projektów określonych w pkt 1, 2, 3).

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym naborze wynosi 50 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia to 85 proc.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem aplikacji Wnioski o dofinansowanie WOD2021 od 24 czerwca do 15 lipca 2024 r. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to luty 2025 r.

REKLAMA

Regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl.

Nabór nr FEWM.02.01-IZ.00-002/24

Nabór na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 z priorytetu FEWM.02 Środowisko, działanie FEWM.02.01 Efektywność energetyczna SCHEMAT A (Budynki publiczne). Sposób naboru – konkurencyjny, dla projektów rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych.

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków mogą otrzymać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST),
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim są JST,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje nauki i kultury.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na wymienione projekty:

1. Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego, prowadzące do zmniejszenia energochłonności budynków, dotyczące podniesienia paramentów energetycznych budynków, m.in.:

 • ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana infrastruktury na energooszczędną;
 • instalacja dedykowanych potrzebom energetycznym budynku urządzeń OZE (z możliwością zastosowania magazynów energii),
 • wymiana/modernizacja nieefektywnych systemów grzewczych na zero- lub niskoemisyjne albo podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej;
 • przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • instalacja systemów chłodzących.

2. Przebudowa, wymiana oświetlenia (z wyłączeniem oświetlenia ulicznego), poprzedzona analizą wynikającą z audytu energetycznego, na energooszczędne (wraz z systemami zarządzania oświetleniem), poprawiająca efektywność energetyczną tych systemów oraz ich integrację z instalacjami OZE; energooszczędne oświetlenie LED wraz z systemem zarządzania oraz jego integrację z instalacjami OZE, z możliwością zastosowania magazynów energii.

3. Inwestycje w systemy ciepłownicze i chłodnicze (sieci) wraz z magazynami ciepła do 5 MW mocy zamówionej, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej obiektów, w których likwidowane są źródła na paliwa stałe, wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na źródła niskoemisyjne, poprzedzone analizą wynikającą z audytu energetycznego.

4. Działania edukacyjne i szkoleniowe dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz władz, wspierające m.in. realizację programów ochrony powietrza i uchwał antysmogowych oraz promocję, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE (wyłącznie jako element uzupełniający do typów projektów określonych w pkt 1, 2, 3).

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym naborze wynosi 20 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia to 85 proc.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem aplikacji Wnioski o dofinansowanie WOD2021 od 24 czerwca do 15 lipca 2024 r. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to luty 2025 r.

Regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o. 

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA