W 2015 r. PGE zainwestowała w OZE 900 mln zł

W 2015 r. PGE zainwestowała w OZE 900 mln zł
Budowa farmy wiatrowej Lotnisko / foto: PGE

W ubiegły roku Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku rekordowy potencjał farm wiatrowych. PGE w 2015 r.  w sektorze OZE wydała niecałe 10 proc. środków przeznaczonych ogółem na inwestycje.  

Nakłady na inwestycje PGE w 2015 r. wyniosły rekordowe 9,4 mld zł i były o połowę wyższe niż przed rokiem. Blisko 3,5 mld zł spółka przeznaczyła na realizację programu remontów i modernizacji aktywów w segmencie energetyki konwencjonalnej, 3 mld zł na budowę nowych mocy konwencjonalnych, 1,8 mld zł na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, a ponad 900 mln zł na odnawialne źródła energii.

Pod koniec 2015 r. Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku – drugą co do wielkości w Polsce – zlokalizowaną w woj. pomorskim farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW. Ta inwestycja kosztowała blisko 520 mln zł.

REKLAMA

Po uruchomieniu farmy wiatrowej Lotnisko łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku, wyniosła 529 MW. Już teraz energii wyprodukowanej przez farmy wiatrowe należące do PGE wystarcza do zasilenia ok. 400 tys. gospodarstw domowych.

REKLAMA

Również w ubiegłym roku Polska Grupa Energetyczna uruchomiła swoją pierwszą elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,6 MW, zlokalizowaną na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na Górze Żar była współfinansowana z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja projektu kosztowała 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach sięgnęło ponad 624 tys. zł, czyli ok. 24 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W segmencie energetyki odnawialnej zrealizowaliśmy ambitny plan oddania 218 MW nowych mocy w wietrze, które objęte zostały systemem wsparcia. Nakłady na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw energii do naszych obecnych i przyszłych klientów przekroczyły 1,8 mld zł. Pomimo rekordowych inwestycji, które zazwyczaj związane są z koniecznością wyłączeń, obniżyliśmy średni czas trwania przerw w dostawach prądu o 7 proc. – komentuje Marek Woszczyk, prezes PGE.

W ubiegłym roku grupa PGE wyprodukowała netto 55,6 TWh energii elektrycznej – o 1 proc. więcej niż przed rokiem. Produkcja energii z węgla brunatnego oraz z węgla kamiennego była na podobnym poziomie jak w roku 2014 i wyniosła – odpowiednio – 38,6 TWh oraz 11,9 TWh. Znacząco wzrosło wytwarzanie z gazu ziemnego, które sięgnęło 2,1 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła do 2,4 TWh. Wolumen dystrybucji wyniósł 33,4 TWh (wzrost o 3 proc. r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych sięgnął 39 TWh (spadek o 2 proc. r/r).

gramwzielone.pl