URE sprawdzi sprzedawców energii

URE sprawdzi sprzedawców energii
RWE press

Wobec wpływających do Urzędu Regulacji Energetyki skarg dotyczących „problemów ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców energii elektrycznej czy gazu oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi firm energetycznych”, URE zdecydowało się na przeprowadzenie kontroli ich działalności.

URE informuje, że odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej kwestie braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę, podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu , wywierania przymusu w celu zawarcia umowy poprzez oddziaływanie psychologiczne czy perswazyjne, a także braku przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym braku udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą, nieregularne dostarczanie rachunków czy błędne rozliczenia.

REKLAMA

Aby ustalić skalę oraz zakresy tematyczne najczęstszych problemów zgłaszanych przez odbiorców, postanowiono przeprowadzić dwumiesięczne badanie działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych w oparciu o informacje uzyskane od obiorców – informuje Urząd Regulacji Energetyki.

REKLAMA

W tym celu URE stworzył podstronę internetową „Odbiorco zgłoś złe paktyki”, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy. Za jego pośrednictwem odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu, związanych ze standardami obsługi lub nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zgłoszenia, które wpłyną do URE za pośrednictwem formularza, nie będą jednak traktowane jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji.

gramwzielone.pl