BOŚ pracuje nad nową strategią

BOŚ pracuje nad nową strategią
Foto. Gramwzielone.pl

Zarząd Banku Ochrony Środowiska podjął decyzję o konieczności aktualizacji dotychczasowych dokumentów strategicznych Banku i przygotowaniu Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016–2020.

Potrzeba pilnej aktualizacji strategii jest konsekwencją decyzji akcjonariuszy BOŚ, którzy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęli harmonogram dokapitalizowania spółki. Jej akceptacja przez Radę Nadzorczą powinna nastąpić w kwietniu, poprzedzając i stanowiąc podstawę decyzji akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału banku. Aktualizacja strategii zostanie również zaprezentowana rynkowi – zapewnia BOŚ Bank.

Zarząd BOŚ zapowiada konsultacje z głównymi akcjonariuszami. – Rozpoczynając partnerski dialog z właścicielami, wprowadzamy nową jakość w relacjach banku z rynkiem. Podczas prac nad strategią będziemy dyskutować o najlepszych rozwiązaniach dla banku, uwzględniając opinie interesariuszy – podkreśla Sławomir Zawadzki p.o. Prezesa BOŚ.

REKLAMA
REKLAMA

Wypracujemy takie rozwiązania, które potwierdzą inwestorom i klientom, że jesteśmy Bankiem, któremu warto ufać. Przygotowywana emisja akcji ma na celu pozyskanie środków na dalszy rozwój banku i realizację strategii BOŚ jako instytucji finansowej wspierającej ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, wpisując się – w zakresie kompetencji banku – w projekty wspierające rozwój Polski – zapowiada Sławomir Zawadzki.

Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r.

komunikat prasowy