Kolejne zmiany w zarządach PGE i Energi

Kolejne zmiany w zarządach PGE i Energi
Energa press

Polska Grupa Energetyczna powołała nowych członków zarządu. Funkcję prezesa PGE utrzymuje Marek Woszczyk. Z kolei w Enerdze stanowisko w zarządzie stracił niedawny p.o. prezesa.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna poinformował o odwołaniu delegowania członka rady nadzorczej PGE Marka Pastuszko do czasowego wykonywania czynności członka zarządu – wiceprezesa ds. korporacyjnych. Marek Pastuszko złożył następnie rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej PGE, a RN podjęła uchwałę o powołaniu Marka Pastuszko w skład zarządu i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych.

Dzień później zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. poinformował, że rada nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Ryszarda Wasiłka w skład zarządu i powierzenia mu funkcji wiceprezesa ds. rozwoju, a także o powołaniu Emila Wojtowicza w skład zarządu i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa ds. finansowych.

REKLAMA

W grudniu 2015 r., tuż przed świętami, doszło do zmian w zarządzie PGE Górnictwo i Energetyki Konwencjonalna. Odwołano prezesa Jacka Kaczorowskiego, wiceprezesa ds. finansowych Romana Formę, wiceprezesa ds. inwestycji i zarządzania majątkiem Tadeusza Witosa, oraz wiceprezesa ds. wytwarzania Waldemara Szulca.

Rada Nadzorcza PGE GiEK powołała jednocześnie nowy zarząd w składzie: Sławomir Zawada – prezes zarządu; Radosław Rasała – wiceprezes zarządu ds. finansowych; Krzysztof Nowicki – wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych i zarządzania mieniem; Robert Imbor – wiceprezes oraz Stanisław Żuk – wiceprezes zarządu ds. wydobycia.

REKLAMA

Zmiany w Enerdze

Zarząd spółki Energa poinformował o odwołaniu z zarządu Romana Pionkowskiego, pełniącego dotąd funkcję wiceprezesa zarządu Energi ds. strategii rozwoju.

Roman Pionkowski został powołany na stanowisko p.o. prezesa Energi na początku grudnia 2015 r. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Tersę. Już pod koniec grudnia Romana Pionkowskiego na stanowisku prezesa Energi zastąpił jednak Dariusz Kaśków.

W tym samym czasie Roman Pionkowski złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Energi. Pozostał jednak w zarządzie, otrzymując stanowisko wiceprezesa ds. strategii rozwoju. 

gramwzielone.pl