Prosument Opolski: koniec naboru, czas na Prosumenta z NFOŚiGW

Prosument Opolski: koniec naboru, czas na Prosumenta z NFOŚiGW
Fot. Wagner & Co

WFOŚiGW w Opolu wstrzymał przyjmowanie wniosków o dotację na zakup i montaż domowej mikroinstalacji OZE w ramach autorskiego programu wsparcia o nazwie Prosument Opolski. Teraz opolski Fundusz ubiega się o środki z ogólnopolskiego programu Prosument, który realizuje NFOŚiGW.

Dwa lata temu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nie zdecydował się na przystąpienie – tak jak kilka innych WFOŚiGW – na przystąpienie do uruchomionego po raz pierwszy w 2014 r. naboru wniosków dla WFOŚiGW, które chciały wziąć udział w redystrybucji środków z ogólnopolskiego, realizowanego przez NFOŚiGW programu Prosument.  

W zamian opolski Fundusz zaproponował mieszkańcom Opolszczyzny chętnym na dofinansowanie do domowej mikroinstalacji OZE własną ofertę w ramach programu o nazwie Prosument Opolski.

REKLAMA

Program Prosument Opolski różnił się w zakresie warunków dofinansowania od ogólnopolskiego Prosumenta.  Wprowadzono m.in. dużo niższe maksymalne koszty kwalifikowane. Na przykład w przypadku systemu fotowoltaicznego o mocy poniżej 10 kW maksymalny koszt kwalifikowany dla instalacji PV z opcją akumulatorów do magazynowania energii wyniósł 3 900 zł/kWp, a w opcji bez akumulatorów – 2 400 zł/kWp.

REKLAMA

Beneficjent programu Prosument Opolski – osoba fizyczna czy wspólnota mieszkaniowa – mógł liczyć na dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, a wsparcie obejmowało następujące typy mikroinstalacji: pompy ciepła, instalacje kolektorów słonecznych, instalacje fotowoltaiczne i małe elektrownie wiatrowe.

Teraz WFOŚiGW w Opolu informuje o zakończeniu naboru wniosków w programie Prosument Opolski. Budżet Prosumenta Opolskiego na rok 2016 określony w planie działalności Funduszu wyniósł 2,5 mln. zł.

Jednocześnie opolski WFOŚiGW poinformował o złożeniu wnioku do NFOŚiGW w Warszawie o przystąpienie do ogólnopolskiego Prosumenta. 

gramwzielone.pl