ME: projekt nowelizacji ustawy o OZE w Sejmie jeszcze w tym miesiącu

ME: projekt nowelizacji ustawy o OZE w Sejmie jeszcze w tym miesiącu
Fot. Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii sygnalizuje, że wkrótce w parlamencie rozpocznie się procedowanie zapowiadanej od dłuższego czasu nowelizacji ustawy o OZE, która powinna zostać uchwalona i wejść w życie do 1 lipca br. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział wczoraj, że projekt nowelizacji ustawy o OZE trafi do Sejmu jeszcze w tym miesiącu.

Prace nad nowelizacją ustawy o OZE, która skupi się na nowych zasadach wsparcia dla producentów zielonej energii, w tym wytwórców energii w domowych mikroinstalacjach, to konsekwencja poprzedniej nowelizacji ustawy o OZE, którą Sejm uchwalił niespodziewanie przed końcem 2015 r.

Tamta nowelizacja przesunęła termin wejścia w życie rozdziału 4. ustawy o OZE, do którego wpisano nowe zasady sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych – z 1 stycznia 2016 r. na 1 lipca br.

REKLAMA

Początkowo Ministerstwo Energii sygnalizowało jedynie doprecyzowanie wpisanych pierwotnie od ustawy o OZE zasad sprzedaży energii, jednak z czasem zaczęło mówić o bardziej gruntownej nowelizacji, zmieniającej całkowicie system sprzedaży energii wytwarzanej w instalacjach OZE.

Podczas odbywającej się w ubiegłym tygodniu w Warszawie konferencji EuroPower wiceminister energii Andrzej Piotrowski, który w ME jest odpowiedzialny za obszar energii odnawialnej, zapowiedział, że założenia nowelizacji ustawy o OZE poznamy w ciągu kilku dni. Jak dotąd założenia nowelizacji, jak również jej projekt, nie zostały jednak upublicznione.

Wiceminister Piotrowski zasygnalizował, że nowelizacja może być procedowana jako projekt poselski. Taki sposób procedowania ustawy może przyspieszyć jej przyjęcie, pominięty zostałby bowiem proces uzgodnień na poziomie Rady Ministrów, który musiałby towarzyszyć rządowemu projektowi nowelizacji. Jednak takie szybkie procedowanie projektu nowelizacji ustawy o OZE dałoby bardzo ograniczone możliwości jego konsultowania i wpłynięcia na jego finalny kształt stronie społecznej i organizacjom reprezentującym rynek OZE. 

REKLAMA

Taki scenariusz, zakładający procedowanie poselskiego, a nie rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE, potwierdza wczorajsza wypowiedź ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Wczoraj przebywający z wizytą w Gdańsku minister Tchórzewski potrzymał też zapowiedzi rozpoczęcia w najbliższych latach budowy co najmniej trzech nowych bloków energetycznych, a także kontynuację budowy bloku Energi w Ostrołęce.

Szef ME podkreślił przy tym, że plany budowy nowych bloków na węgiel nie oznaczają, że rząd wycofa się z inwestycji w OZE. Jednak nowe zarządy państwowych koncernów energetycznych, w tym Energa, nie informują na razie o planach inwestycji w sektorze energii odnawialnej – poza PGE, który póki co podtrzymuje plany budowy lądowych i morskich farm wiatrowych.

Podstawą pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną będzie wykorzystywanie energii wytwarzanej ze źródeł krajowych, opartych w pierwszej kolejności o surowce energetyczne, przede wszystkim węgiel – podkreślił minister Tchórzewski, który otrzymał podczas odbywającego się wczoraj w Gdańsku IV Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego nagrodę Bursztyn Polskiej Energetyki 2016 „za konsekwentne budowanie potencjału Ministerstwa Energii oraz działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

Minister energii poinformował jednocześnie, że rząd nie ma planów łączenia Energi z PGE, uznając takie rozwiązanie za „niepotrzebne„. Realizację takiego scenariusza sygnalizowali przedstawiciele poprzedniego rządu. Natomiast – jak powiedział wczoraj szef ME – Energa stanie się udziałowcem tworzonej przez rząd Polskiej Grupy Górniczej, inwestując w PGG fundusze rzędu 500 mln zł, co ma stanowić ok. 15 proc. całkowitej sumy dokapitalizowania PGG. Ta wiadomosć szybko znalazła odzwierciedlenie w spadku giełdowych notowań Energi. 

gramwzielone.pl