Ireneusz Łazor nie jest już prezesem TGE

Ireneusz Łazor nie jest już prezesem TGE
Prezes TGE Ireneusz Łazor. Foto. Newseria

Ireneusz Łazor złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 29 lipca 2016 r. Był związany z TGE od początku działalności Giełdy, czyli od 16 lat.

Na stanowisku prezesa TGE Ireneusz Łazor pracował przez ostatnie 4 lata.

Był to najbardziej intensywny okres w rozwoju giełdy. Obroty na rynku energii elektrycznej przewyższyły poziom krajowej produkcji. Obroty na rynku gazu ziemnego w ciągu trzech lat osiągnęły poziom porównywalny do rynku energii – czytamy w oświadczeniu Ireneusza Łazora.

REKLAMA

Zawsze priorytetem moich działań było dążenie do zapewnienia podmiotom korzystającym z usług TGE wysokiego standardu bezpieczeństwa oraz przejrzystych i przyjaznych warunków zakupu produktów rynku energetycznego. Wszystkie inicjatywy, które podejmowaliśmy powstawały w wyniku współpracy i konsultacji z uczestnikami rynków prowadzonych przez TGE. Efektem naszych działań była transformacja sposobu kontraktowania energii elektrycznej i gazu ziemnego z rynku umów bilateralnych na rynek giełdowy – pisze Ireneusz Łazor.

Towarowa Giełda Energii SA powstała pod koniec 1999 roku. W ciągu pół roku od zarejestrowania działalności został uruchomiony Rynek Dnia Następnego (rynek spot dla energii elektrycznej). W 2003 roku TGE uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej.

REKLAMA

Podstawowymi obszarami działania Towarowej Giełdy Energii S.A. są: obrót towarami giełdowymi, dokonywany na następujących rynkach, a) Rynku Dnia Następnego i Bieżącego – w zakresie obrotu energią elektryczną, b) Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu – w zakresie obrotu gazem, c) Rynku Terminowym Towarowym – w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz instrumentami terminowymi na gaz, d) Rynku Praw Majątkowych – w zakresie obrotu prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i f) ustawy o giełdach towarowych, e) Rynku Uprawnień do Emisji – w zakresie obrotu uprawnieniami do emisji.

TGE prowadzi też Rejestr Świadectw Pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne, ustawie o OZE, a także ustawie o efektywności energetycznej.

W I półroczu br. TGE osiągnęła 67,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, a jej wynik finansowy netto wyniósł 35,5 mln zł (wobec 36,1 mln zł w I poł. 2015 r.).

Przychody TGE w I półroczu br. z tytułu obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia wyniosły 16,6 mln zł, z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia około 15,8 mln zł, a z rozliczania transakcji – około 20,5 mln zł.

gramwzielone.pl