Rusza nabór wniosków o dofinansowanie z programu Sokół

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie z programu Sokół
Gramwzielone.pl (C)

Dofinansowanie w programie Sokół. Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS 7,8,11,12) – można zgłaszać w rozpoczynającym się dzisiaj naborze wniosków do programu Sokół. 

W programie Sokół przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na warunkach preferencyjnych (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii).

Budżet pierwszego konkursu w programie Sokół wynosi 1 mld zł, w tym na dotacje na fazę B+R przewidziano 50 mln zł, a finansowanie zwrotne fazy W sięga 950 mln zł. 

REKLAMA

Beneficjentami programu Sokół mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

REKLAMA

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami dostępne są na stronie naboru do programu: 1) faza B+R, 2) faza W.

Jak zaznacza NFOŚiGW, przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

Do 3 sierpnia br. można jeszcze zgłaszać się na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z przygotowania wniosków do programu Sokół. Spotkanie organizowane jest w NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie w dniu 9 sierpnia br. w godz. 9:00-15:30 (sala 102). Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW. 

NFOŚiGW zakończy nabór wniosków do programu Sokół w dniu 30 listopada br.

red. gramwzielone.pl / NFOŚiGW