NFOŚiGW daje miliard złotych. Na co?

NFOŚiGW daje miliard złotych. Na co?
fotolia

NFOŚiGW poinformował o uruchomieniu programów dofinansowania, których budżety sięgają łącznie miliarda złotych. Dofinansowana zostanie poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii geotermalnej oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

Wnioski w programie Poprawa jakości powietrza można składać od 8 sierpnia br. w przypadku części 1. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, a w przypadku części 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – od 1 sierpnia.

W ramach całego programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza (dwie części) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział do 300 mln zł dotacji i do 700 mln zł preferencyjnych pożyczek.

REKLAMA

NFOŚiGW zapewnia, że „dostosowuje propozycje programowe w zakresie odnawialnych źródeł energii do nowych regulacji prawnych po to, by zapewnić spójność między ofertą finansową Funduszu, a wsparciem wynikającym z ustawy o OZE”.

W tym obszarze priorytetami ma być – jak informuje Fundusz – promowanie stabilnych źródeł OZE, a przede wszystkim pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, biogazowni oraz małych elektrowni wodnych.

Mając to na uwadze, a także zidentyfikowany potencjał zasobów geotermalnych w Polsce, oczekiwania rynku oraz wskazania „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.”, zgodnie z którą wsparciem należy objąć m.in. zwiększenie wykorzystania energii geotermalnej, Narodowy Fundusz przygotował program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej z tych zasobów. To kolejny krok w stronę realizacji wymagań pakietu klimatycznego w obszarze produkcji energii z OZE – czytamy w komunikacie NFOŚiGW.

REKLAMA

Część 1. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych zakłada wspieranie takich inwestycji jak budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej, modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się do wykonania otworu badawczego.

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, a jego przewidziana forma finansowania to pożyczka preferencyjna lub pożyczka na zasadach rynkowych bądź inwestycja kapitałowa.

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 8 sierpnia do 16 grudnia 2016 r. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest udokumentowana możliwość odbioru energii cieplnej (w tym możliwość podłączenia źródła do istniejącej sieci ciepłowniczej). Fundusz podkreśla, że ta oferta nie dotyczy rekreacyjnego wykorzystania wód geotermalnych ani balneologii.

Z kolei część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie obejmuje finansowanie termomodernizacji na warunkach zbliżonych do budynków o niskim zużyciu energii, które dodatkowo w strukturze budownictwa są miejscami o szczególnym znaczeniu (np. obiekty zabytkowe, muzea, hospicja, akademiki, obiekty prowadzące działalność leczniczą – to niepełna lista potencjalnych beneficjentów). Fundusz zaznacza w komunikacie, że obiekty te nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia w innych programach i z tego powodu dedykowany jest właśnie im niniejszy program NFOŚiGW.

Budżet konkursu także opiewa na kwotę 500 mln zł. Ubiegać się można o dotację lub preferencyjną pożyczkę. Nabór rozpoczął się 1 sierpnia i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Poprawa jakości powietrza. 

red. gramwzielone.pl / NFOŚiGW