CBOS: 22 proc. Polaków rozważa inwestycję w OZE

CBOS: 22 proc. Polaków rozważa inwestycję w OZE
REC Solar press

W badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że zainstalowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym w ciągu najbliższych 23 lat rozważa 22 proc. badanych, przy czym 7 proc. w sposób zdecydowany.

Badanie CBOS pt. Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska pokazuje większe zainteresowanie korzystaniem z odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Inwestycję w domową instalację OZE pod uwagę bierze 26 proc. mieszkańców wsi – zwłaszcza osób pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych (36 proc).

Jak wynika z badania CBOS, osoby, które deklarują zainteresowanie inwestycją w domową mikroinstalację OZE, zainteresowane są przede wszystkim wytwarzaniem energii na własne potrzeby. 72 proc. spośród nich deklaruje chęć wytwarzania na własny użytek energii cieplnej, a 46 proc. – energii elektrycznej. Tylko niespełna co dziesiąta osoba wśród zainteresowanych energetyką prosumencką (9 proc.) deklaruje zamiar odsprzedawania energii elektrycznej do sieci, po „godziwej” cenie.

REKLAMA

W zakresie źródeł energii cieplnej osoby rozważające samodzielną produkcję energii zdecydowanie preferują kolektory słoneczne (76 proc.), a w przypadku produkcji energii elektrycznej wskazywane były głównie instalacje fotowoltaiczne (73 proc.).

REKLAMA

Badanie CBOS pokazuje ponadto dużą popularność wśród Polaków energetyki odnawialnej na tle innych źródeł energii. Spośród pięciu uwzględnionych w badaniu źródeł pozyskiwania energii, OZE oceniane są zdecydowanie najwyżej zarówno w wymiarze bezpieczeństwa jak i perspektyw rozwoju. 

Z kolei, jak wynika z analizy CBOS, najniższe oceny, zwłaszcza w wymiarze przyszłościowym, zbierają natomiast ropa naftowa i węgiel. W przypadku tych nośników energii tylko mniej niż 2/5 badanych upatruje szansy na zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego w wykorzystaniu ropy naftowej, jeszcze mniej osób stawia w tym kontekście na węgiel.

Ankietowani CBOS wskazali ponadto OZE jako najbardziej preferowany kierunek rozwoju polskiej elektroenergetyki. 50 proc. odpowiadających uznało, że polska polityka energetyczna powinna koncentrować się na rozwijaniu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. 39 proc. badanych optuje za równomiernym wykorzystywaniem źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, natomiast zwolennicy postawienia przede wszystkim na źródła nieodnawialne są w zdecydowanej mniejszości (5 proc.).

Link do raportu CBOS pt. Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska.

gramwzielone.pl