Ruszają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o OZE

Ruszają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W ubiegłym miesiącu weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która gruntownie zmieniła zasady rozliczeń, którym od 1 lipca br. podlegają producenci zielonej energii. Tymczasem Ministerstwo Energii, które stało za tą nowelizacją, już zapowiada przygotowanie kolejnej.

Urzędnicy Ministerstwa Energii już wcześniej informowali o planach przygotowania kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, nawet jeszcze na etapie prac nad poprzednią nowelizacją tej ustawy przyjętą przez Sejm w dniu 22 czerwca 2016 r.

Podczas parlamentarnej dyskusji nad zmianą przepisów w ustawie o OZE wiceminister energii Andrzej Piotrowski nazwał tą ustawę „wiecznie odnawialną”, sugerując przygotowanie następnej nowelizacji i kolejnych, aby dopasowywać regulacje dla OZE do zmieniających się warunków rynkowych.

REKLAMA

Ostatnią nowelizację ustawy o OZE przygotowano i przegłosowano w parlamencie ekspresowo – mimo daleko idących zmian kluczowych zapisów tej ustawy. Wiele nowości wprowadzonych do ustawy o OZE wraz z ostatnią nowelizacją wymaga doprecyzowania w kolejnych nowelizacjach. Przykładem są zupełnie nowe zapisy o spółdzielniach energetycznych i klastrach energii, które wymagają rozwinięcia.

Najbliższą okazją do wprowadzenia zmian w ustawie o OZE będzie zapowiadana przez resort energii kolejna nowelizacja tej ustawy.

REKLAMA

Jak poinformowało portal Gramwzielone.pl biuro prasowe Ministerstwa Energii, proces kolejnej nowelizacji „najprawdopodobniej rozpocznie się we wrześniu” i wtedy ma być podany zakres planowanych zmian.

ME zapewnia, że „obecnie trwają wstępne konsultacje z poszczególnymi branżami, a także z Komisją Europejską co do zakresu i kierunku zmian”.

Nowelizacja z czerwca 2016 r. zawierała tylko część z projektowanych zmian, koniecznych dla notyfikacji ustawy oraz dla uruchomienia aukcji i wskazania kierunków rozwoju OZE. Zasadniczo nowelizacja nie będzie zmieniała obszarów objętych nowelizacją z czerwca 2016 r., w wyjątkowych przypadkach może zawierać w tych obszarach zmiany techniczne – poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Energii.

Resort energii zapowiada ponadto, że implementacja nowelizacji „będzie mieć miejsce na przełomie 2016/2017 roku”, a ostateczny termin ma zależeć „od liczby wprowadzanych zmian oraz od przebiegu procesu legislacyjnego”.

Wcześniej, bo już z końcem tego miesiąca, mają wejść w życie kluczowe rozporządzenia ME, doprecyzowujące nowe zasady systemu aukcyjnego, w tym w zakresie zaplanowanych jeszcze na ten rok aukcji, a także w zakresie tzw. obowiązku OZE na 2017 r. Więcej na ten temat w artykułach: Biogazownie i fotowoltaika mają być największymi wygranymi tegorocznych aukcji oraz ME chce obniżyć obowiązek zakupu zielonych certyfikatów na 2017 r.

gramwzielone.pl