Wstępne wyniki PGE o produkcji i sprzedaży energii za I poł. 2016 r.

Wstępne wyniki PGE o produkcji i sprzedaży energii za I poł. 2016 r.
PGE press

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazał szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-lipiec 2016 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w I połowie br. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 30,1 TWh wobec 32,7 TWh w okresie styczeń-lipiec 2015 r., w tym generacja z węgla brunatnego sięgnęła 20,4 TWh w stosunku 23,0 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł w I połowie br. 24,8 TWh wobec 22,5 TWh w I połowie 2015 r.

REKLAMA

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł natomiast 19,7 TWh w stosunku do 19,2 TWh w okresie styczeń-lipiec 2015 r.

REKLAMA

PGE zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.

Wcześniej największa polska grupa energetyczna podawała w ramach szacunkowych danych za I półrocze br., że średnia cena sprzedaży energii z elektrowni konwencjonalnych w tym okresie wyniosła 166 zł/MWh.

PGE to największy w kraju producent energii odnawialnej, co jest zasługą zbudowanego w ostatnich latach parku wiatrowego. Po uruchomieniu ogromnej farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku wyniosła 529 MW. 

gramwzielone.pl