KE: systemy wsparcia dla OZE w Czechach zgodne z prawem UE

KE: systemy wsparcia dla OZE w Czechach zgodne z prawem UE
Fot. Gideon Benari, flickr cc

Komisja Europejska stwierdziła, że stosowane w Czechach wsparcie dla producentów energii w elektrowniach wodnych i biogazowniach jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i nie narusza wewnątrzwspólnotowej konkurencji.

Bruksela informuje, że rząd Czech we wrześniu 2015 r. notyfikował system wsparcia dla operatorów hydroelektrowni o mocy do 10 MW. Budżet tego programu wyceniono na 218 mln koron czeskich, czyli na ok. 8 mln euro.

Miesiąc później czeski rząd notyfikował regulacje mające na celu wsparcie biogazowni rolniczych o mocy do 0,5 MW. W tym wypadku przyjęty budżet sięga 522 mln czeskich koron, czyli około 19 mln euro.

REKLAMA

– Oba schematy minimalizują potencjalne naruszenie konkurencji z powodu publicznego finansowania, poprzez zapewnienie, że te płatności nie przekraczają minimalnego poziomu, który jest konieczny do zrealizowania celów – czytamy w informacji Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska zaznacza w komunikacie, że oba programy mają na celu wypełnienie wyznaczonego dla Czech poziomu udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym do roku 2020.

REKLAMA

Zgodnie z unijnym prawem, Czechy powinny zwiększyć udział OZE w finalnej konsumpcji energii brutto do roku 2020 do poziomu 14 proc.

KE przypomina, że zasady pomocy publicznej dla sektora OZE zostały określone w wytycznych z 2014 r., które dopuszczają wsparcie z publicznych pieniędzy dla podmiotów działających na rynku odnawialnych źródeł energii, ale pod określonymi warunkami.

Komisja zaznacza, że zgodnie z wytycznymi, elektrownie wodne o mocy powyżej 0,5 MW mogą otrzymać wsparcie w formie premii (market premium) płaconej ponad cenę energii uzyskaną na rynku, natomiast dla instalacji o mocy do 0,5 MW wskazuje się jako preferowany system taryf gwarantowanych (feed-in tariffs).

KE zaznacza, że wsparcie dla biogazowni dodatkowo służy wypełnieniu unijnej dyrektywy 1999/31/EC w sprawie składowania odpadów.

Ostatnio Komisja Europejska uznała za zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej jest również polski system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Więcej na ten temat w artykule: Czego dotyczy decyzja KE ws. polskiego systemu wsparcia dla OZE?

gramwzielone.pl