A. Piotrowski: 1-3 pilotażowe klastry energii w woj. lubelskim

A. Piotrowski: 1-3 pilotażowe klastry energii w woj. lubelskim
Wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Fot. Ministerstwo Energii

Podczas wizyty na Lubelszczyźnie wiceminister energii Andrzej Piotrowski miał zachęcać do realizacji projektów klastrów energii, w zakresie których regulacje wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Jak informuje „Kurier Lubelski”, podczas wizyty w woj. lubelskim wiceminister energii informował, że przedsięwzięcia polegające na budowie klastrów energii, bazujących na wykorzystaniu źródeł odnawialnych, mogą liczyć na wsparcie rządu.

Zapowiedział, że Ministerstwo Energii chce, aby w tym województwie powstało do 3 pilotażowych klastrów energii.

REKLAMA

Jak zapowiedział Andrzej Piotrowski, takie podmioty mogą liczyć na wsparcie z publicznych pieniędzy, a Ministerstwo liczy, że po zakończeniu wsparcia takie przedsięwzięcia będą w stanie funkcjonować na warunkach rynkowych.

Tego typu eksperymenty mogą przerosnąć możliwości małych, lokalnych przedsiębiorców. Opłaca się inwestować w to środki publiczne, żeby wytworzyć ścieżkę dla pozostałych – „Kurier Lubelski” cytuje Andrzeja Piotrowskiego.

Regulacje dotyczące klastrów energii weszły w życie z dniem 1 lipca br. i są wpisane do aktualnej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

REKLAMA

Zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o OZE, klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Klaster energii ma reprezentować koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany koordynatorem klastra energii.

Dla klastrów w ustawie o OZE przewidziano osobny koszyk w zaktualizowanym systemie aukcyjnym. Dzięki temu takie podmioty, ubiegając się o wsparcie w postaci stałej, preferencyjnej ceny za sprzedaż energii, nie będą musiały konkurować o wsparcie z innymi podmiotami i inwestycjami.

Ministerstwo Energii zapowiada, że na razie przeprowadzi pilotażową aukcję dla klastrów, a doprecyzowaniu i rozwinięciu zagadnień związanych z funkcjonowaniem klastrów ma być poświęcona najbliższa nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii.

ME ma przedstawić założenia nowych regulacji dla klastrów, które pojawią się w kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, podczas konferencji w Sejmie w dniu 7 września br. 

red. gramwzielone.pl